VarkensNieuws

Encebe blijft jaar lang onder verscherpt toezicht

Zwolle – Vion-dochter Encebe Vleeswaren blijft nog heel 2014 onder verscherpt toezicht van Skal. Dat zegt de controle-organisatie voor biologische producten in reactie op het omkatten van gangbaar naar biologisch vlees door Encebe.

Onderzoek van Skal moet uitwijzen of het omkatten een incident is.

Afgelopen vrijdag beschuldigden twee oud-medewerkers van Vion in 2011 23.000 kilo vlees ten onrechte als duurder biologisch vlees te hebben verkocht. 11.000 kilo kwam in supermarkten terecht. Vion erkende de foutieve etikettering en zei dat het ging om een menselijke fout. Daarbij stelde het vleesconcern dat er geen enkele financiële drijfveer was. “We hebben genoeg biologisch vlees”, aldus Vion.

Skal verklaart dat ze Encebe vrijdag direct onder verscherpt toezicht stelde. Ze wil de biologische vleesstromen in de keten met terugwerkende kracht steekproefsgewijs controleren. Het Skal-onderzoek moet voor de kerst afgerond zijn. Eind januari beoordeelt een tuchtcommissie van Skal de uitkomst en wordt Encebe mogelijk beboet. Ook moet het onderzoek uitwijzen of de Vion-dochter haar Skal-certificaat behoudt. Als blijkt dat Encebe vaker vlees verkeerd  etiketteerde, dan trekt Skal het certificaat in, aldus een woordvoerder. Nederland telt 80 biologische varkensbedrijven. Voorman Coen Bosch wilde geen commentaar geven op het incident.

De klokkenluiders zouden Vion ook hebben beschuldigd van het verkopen van vlees dat over de houdbaarheidsdatum heen is. Uit navraag blijkt dat de NVWA daarover geen melding heeft gekregen hiervan en dus ook geen aanleiding ziet voor een onderzoek.

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers gaat in de Tweede Kamer vragen stellen aan staatssecretaris Dijksma (EZ) over de interne controle bij Vion. Dikkers vraagt zich af welke garanties er zijn voor consumenten die uit overtuiging biologisch vlees eten. Ze noemt de kwestie ‘onbestaanbaar en schadelijk’. Dikkers laat eventuele vervolgstappen eerst afhangen van de reactie van Dijksma. Kamerlid Henk van Gerven (SP) noemt de kwestie ‘de zoveelste in de rij’. Hij heeft ook vragen en wil onder meer weten hoe dit opnieuw kon gebeuren, welke bedragen er mee gemoeid zijn en in hoeverre er kans is op herhaling. Verder heeft in ieder geval Marianne Thieme vragen aangekondigd namens de Partij voor de Dieren.

Beheer
WP Admin