Einde aan steun 'food'-brandstof - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Einde aan steun ‘food’-brandstof

De Europese Commissie maakt per 2020 een eind aan de ondersteuning van de eerste generatie biobrandstoffen. Die maatregel maakt deel uit van een klimaatpakket dat de Europese Commissie woensdag heeft bekendgemaakt.

Bij de productie van eerste generatie biobrandstoffen worden gewassen gebruikt die ook als voedsel of veevoer kunnen dienen. Europees Commissaris Violeta Bulc (Vervoer) zegt dat er voor eerste generatie brandstoffen na 2020 geen steun meer is.

Haar collega Miguel Arias Cañete (Klimaat en Energie) zegt dat die maatregel niet meteen wordt genomen, “We richten ons op een geleidelijke uitfasering, omdat we te maken hebben met sociaaleconomische gevolgen. Maar er komen meer geavanceerde biobrandstoffen.”

Uitstoot broeikasgassen verder terugbrengen

De Europese Unie wil dat de lidstaten de uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4) uit gebouwen, landbouw, afval en transport verder terugbrengen. Het klimaatpakket heeft betrekking op sectoren die buiten het emissiehandelssysteem vallen. De 28 lidstaten moeten tot 2030 hun uitstoot ten opzichte van 2005 met 30% verminderen. Nederland krijgt een opdracht van 36% uitstootvermindering. Bij de opdracht per lidstaat is rekening gehouden met de uitstoot per inwoner en de staat van de economie. Voor de transportsector is een apart traject uitgezet, omdat daar de CO2-uitstoot het hardst groeit.

Uitstoot door landgebruik compenseren

De landbouw zal ervoor moeten zorgen dat de vastlegging van CO2 in gewassen en bossen tenminste op hetzelfde niveau blijft. De CO2-uitstoot door landgebruik moet geheel gecompenseerd worden door het vastleggen van CO2. Deze maatregel moet stimuleren dat lidstaten werk maken van het vastleggen van CO2 in landbouwgrond.

De Europese koepel van land- en tuinbouworganisaties Copa-Cogeca is blij met de ingebouwde flexibiliteit, waardoor de landbouw beperking van uitstoot kan laten samengaan met volwaardige voedselproductie. “Deze maatregelen bieden ons de mogelijkheid om de klimaatmaatregelen uit te voeren zonder de voedselproductie in gevaar te brengen”, aldus secretaris-generaal Pekka Pesonen in een reactie.

De landbouw kan een bijdrage leveren aan een duurzame CO2-kringloop door de productie van biomassa voor energieopwekking en de productie van grondstoffen.

Steun bij klimaatslimme toepassingen

“De nieuwe regels geven boeren steun bij de ontwikkeling van klimaatslimme landbouwtoepassingen, waarbij productiviteit, robuustheid en vermindering van uitstoot hand in had gaan, zonder dat individuele bedrijven in hun ontwikkeling worden beperkt”, aldus de Europese Commissie in een toelichting. Het beleid moet in elk geval leiden tot een klimaatvriendelijker landgebruik: waarbij het omzetten van akkerbouwgrond in permanente (grasland)teelten tot de voorbeelden hoort.

Europees commissaris Cañete zei dat in het landgebruik het moeilijkst de uitstoot valt te beteugelen, waarbij landen met een intensieve landbouw meer problemen hebben dan andere landen. Daarom krijgen die landen meer flexibiliteit.

Beheer
WP Admin