AlgemeenNieuws

Efsa uit zorg over plantenbacterie

Parma – De plantenziekte Xylella fastidiosa kan in potentie grote schade aanbrengen aan teelten in Europa. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa zegt dat op dit moment weinig bekend is over de manier waarop de bacterie zich onder planten verspreidt.

Vooralsnog  lijkt de ziekte zicht  te beperken tot de olijventeelt in een deel van Italië. In Noord- en Zuid-Amerika komt de ziekte meer voor.

De Xylella fastidiosa-bacterie kan schade opleveren aan onder andere de druiven- en pruimenteelt, maar ook sierplanten en bomen kunnen de bladvlekkenziekte krijgen of verspreiden.

Volgens de Efsa is op dit moment nog heel weinig bekend over de manier waarop de bacterie zich verspreidt. Dat kan via uitgangsmateriaal gaan, maar ook door middel van insecten die de bacterie van de ene naar de andere plant brengen. Planten kunnen de bacterie ook dragen, zonder daar zelf verschijnselen van te vertonen.

De Europese Unie heeft vorig jaar extra maatregelen genomen om de insleep van de bacterie tegen te gaan. Die houden onder meer in dat besmette percelen m,oeten worden geïsoleerd en dat daaromheen een bufferzone wordt ingesteld. Besmette planten  moeten worden vernietigd. Dat geldt ook voor snoeimateriaal of producten van de planten.  In Nederland is de bacterie vooralsnog niet waargenomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dan ook geen reden gezien om extra maatregelen te nemen.

De Efsa Zegt dat de getroffen maatregelen zeker helpen de aandoening te bestrijden, maar dat volstrekt onduidelijk is of dat voldoende is. Ook controles aan de buitengrens op ingevoerd materiaal kan tekortschieten, aldus de Efsa.

Beheer
WP Admin