Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Eerste mest op wintertarwe

De laatste week van maart is in Zeeland een begin gemaakt met het uitrijden van dierlijke mest op wintertarwe. Door de regen van de afgelopen weken was de grond nog vrij zacht, zodat nog niet overal gereden kon worden.

De mest wordt geladen via vacuüm opzuigsysteem. Een beetje manoeuvreren tot de zuigmond in de laadbuis past en er kan geladen worden. Doordat de chauffeur niet handmatig de slang hoeft te koppelen levert dit systeem een duidelijke tijdwinst.

Bij het lossen dient de zuigbuis weer als losbuis. De varkensmest stroomt in hoog tempo de container in.

Nog 2 vrachten en dit perceel wintertarwe is weer klaar. Voorlopig is Houmes nog bezig met mest uitrijden op tarwe. De opkomende mist zal geen spelbreker zijn.

Door de nog wat zachte bovengrond gaat de mest probleemloos de grond in.

De sleepslangcombinatie krijgt weer mest en kan verder mest uitrijden van 30 tot 35 kuub per hectare.

Mestdistribiteur Houmes uit Aagtekerke (Zeeland) begon met een perceel wintertarwe van maatschap Dieleman in Kortgene. - Foto's: Anton Dingemanse

De mest wordt met een trekker-mesttankcombinatie aangevoerd en via een mestcontainer en sleepslang over het land uitgereden.

De 2 aanvoercombinaties moeten over smalle dijkwegen. Om onverkwikkelijke verkeerssituaties te vermijden wacht een combinatie op een geschikte locatie tot de andere combinatie is gepasseerd.

De combinatie staat gereed om te laden. Maatschap Dieleman beschikt over een eigen mestopslag. Deze mest is bij aanvoer al gewogen en bemonsterd. Bij het uitrijden hoeft dat daarom niet meer.

Beheer
WP Admin