Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Eerste Kamer stemt in met wet DBA

Schijnzelfstandigheid zzp’ers wordt aangepakt. Het wordt moeilijker voor werkgevers om op een oneigenlijke manier een zzp’er in dienst te hebben.

Dinsdag 26 januari  bleek een meerderheid van de Eerste Kamer zich te kunnen vinden in de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). Volgende week stemt de Eerste Kamer over de wet, die vervolgens op 1 mei zal ingaan.

Met wet DBA vervalt VAR-verklaring

Met de wet DBA wil verantwoordelijk staatssecretaris Erik Wiebes opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf meer zekerheid geven over de manier waarop de Belastingdienst hun arbeidsrelatie uiteindelijk zal beoordelen. Gevolg van de invoering van de wet is dat de zogenaamde VAR-verklaring komt te vervallen. Die moeten zzp’ers op dit moment nog van de Belastingdienst hebben om als zelfstandige aan het werk te kunnen. De VAR-verklaring zegt echter niets over hoe de Belastingdienst uiteindelijk zal oordelen over de arbeidsrelatie.

Duidelijke relatie tussen opdrachtgever en zzp’er

Achteraf kan de Belastingdienst alsnog constateren dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer er een is tussen werkgever en werknemer en dat de zzp’er eigenlijk in loondienst was. Het gevolg hiervan is dat de zzp’er/werknemer alsnog wordt aangeslagen voor loonafdrachten over zijn of haar arbeid. De nieuwe wet moet er ook voor zorgen dat opdrachtgevers/werkgevers geen misbruik maken van het feit dat er geen loonbelasting en sociale premies worden afgedragen.

Werken met modelcontracten

Om die schijnzelfstandigheid aan te pakken wordt de Wet DBA ingevoerd die gaat werken met modelcontracten. Een dergelijk contract moet zowel zzp’er als opdrachtgever meer zekerheid bieden over de onderlinge fiscale verhoudingen. Per sector zullen er modelovereenkomsten worden ontwikkeld. LTO werkt op dit moment aan een voorbeeldmodelovereenkomst voor de land- en tuinbouw.

Tot 1 mei 2017 wennen aan nieuwe wet

Om de wet door te Eerste Kamer te krijgen deed Wiebes gisteren een aantal toezeggingen. Zo zullen zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 1 mei 2017 de tijd krijgen om aan de nieuwe contracten te wennen. De Belastingdienst zal in dat jaar niet meteen streng de wet gaan handhaven. Daarnaast heeft Wiebes toegezegd dat er externe commissie in het leven zal worden geroepen die de nieuwe modelcontracten zal beoordelen.

Beheer
WP Admin