Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Eerste eerstejaars plantuien gerooid

Na een droge start, maar wel een goed kort groeiseizoen, worden de eerste eerstejaars plantuien gerooid. De kwaliteit lijkt goed en ook de kilo-opbrengsten vallen niet tegen, er is een keer beregend.

Er komt best wel een hoeveelheid loof vanaf. Dit komt netjes in rijen naast de zwaden te liggen.

Jeroen Schutte in Nagele (Fl.) laat zijn eerste 5 hectare eerstejaars plantuien van het ras Snowball rooien door loonbedrijf Van Dun uit Rutten. Dit gebeurt met een Ploeger AR-4B, bestuurd door Van Dun-medewerker Tim Romkes. - Foto's: Sytze Bakker

Het zijn de eerste plantuitjes die door de loonwerker worden gerooid. Even controleren of alles werkt in dit nieuwe seizoen. Daarna kan het rooien zijn vervolg krijgen voor de 350 hectare. De loonwerker zet 3 rooiers in voor dit gewas.

Met een Herder-klepelmaaier wordt op een strook van ruim 3 meter het loof van de uien geklapt. Hiermee wordt de rooier meer ruimte gegeven op de uiteinden van de bedden.

De rupsen zorgen voor nagenoeg geen insporing op deze lichte grond van 10% afslibbaar.

De plantuien zijn gezaaid op bedden van 3 meter breed, maar het rooien wordt in 2 helften uitgevoerd. Er wordt een scheiding gemaakt voor de schijven in het midden.

De diepte van klappen is eigenlijk het belangrijkste waar chauffeur Tim Romkes op let bij het rooien. Dit ondanks de sleepsensoren voor de diepteregeling.

Zo is er net genoeg ruimte om de volgende werkgang weer te beginnen met klappen van de eerste meters.

Na deze percelen is het eerst nog rustig met rooien. Naar verwachting worden deze eerstejaars aan het eind van de week binnen gereden. Van oktober tot en met maart volgend jaar worden deze eerstejaars plantuien afgeleverd.

Zo ziet het er strak uit. Het oprapen na een aantal dagen drogen op het veld, zal ook voorspoedig verlopen. De maatverdeling is dankzij het extra zaad in de kantrijen vrij egaal en de opbrengst is goed.

Een mooi vlakke ondergrond is bij de kleine plantuitjes uiteraard een goed uitgangspunt, waarbij de oneffenheden die de nokken van de rupsen veroorzaken worden afgevlakt.

Beheer
WP Admin