Econoom Max van der Sleen pleitte in de Tweede Kamer voor een omschakeling naar biologische landbouw en fors minder koeien per hectare. Caroline van der Plas gaf als tegenargument dat de biologische veehouderij meer ammoniakuitstoot per dier heeft dan de gangbare veehouderij. – Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Econoom pleit in Tweede Kamer voor 70 tot 80% minder zuivel en vlees

Om de natuur-, water en klimaatdoelen voor 2040-2050 te halen moet de zuivel- en vleesproductie met 70 tot 80% afnemen. Die visie gaf econoom Max van der Sleen in de Tweede Kamer. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas was de enige volksvertegenwoordiger die tegengas gaf in het gesprek.

Van der Sleen bepleit een omschakeling naar de biologische landbouw, maar Van der Plas wees er in het rondetafelgesprek onder andere op dat de biologische veehouderij meer ammoniakuitstoot per dier heeft dan de gangbare veehouderij.

Van der Sleen schreef eerder (onder andere voor Greenpeace en MOB) rapporten over de verkleining van de veestapel. De econoom becijfert dat de jaarlijkse schade als gevolg van de stikstofproblematiek rond de € 45 miljard bedraagt. Hij rekent daarbij de schade aan biodiversiteit, klimaat en volksgezondheid mee. In veel andere cijfers worden die externe kosten niet meegerekend, omdat er in de markteconomie niet voor wordt betaald.

Volgens Van der Sleen bedroeg de milieuschade van de veehouderij in 2021 en 2020 tussen de 60 en 80% van de productiewaarde van de dierlijke sectoren. Hij zegt dat overheid, boeren, bedrijven en consumenten de rekening moeten betalen voor een schonere productie.

‘Omslag inzetten door vergunningen in te trekken’

De econoom stelt dat de omslag in de landbouw kan worden ingezet door vergunningen in te trekken, nieuwe productiestandaarden te stellen en een visie op het grondgebruik te ontwikkelen. “Om rendabel te blijven bij lagere en duurzamere productieniveaus, zijn hogere prijzen nodig, en dat vergt minder concurrentie van niet duurzaam geproduceerde producten”, zegt Van der Sleen. “Afspraken op Nederlands en Europees niveau met de groot- en detailhandel om het percentage duurzaam in de schappen in stappen te vergroten naar 100% in 2040, zijn daarbij een wenkend perspectief.” Hij bepleit een omschakeling naar de biologische landbouw. “Van alle milieudruk die we hebben in Nederland, komt verreweg het meest uit de landbouw.”

Van der Sleen zegt dat de grond in Nederland effectief moet worden gebruikt. “Je moet de landbouw niet afbouwen, dat is een belangrijke productiefactor. Maar is onze productiemix goed? Je zou meer naar grondgebonden circulaire landbouw toe moeten. Dat betekent minder koeien, heel veel minder koeien. Bij studies komen we uit op 800.000 hectare grondgebonden veehouderij en 800.000 hectare akkerbouwproductie voor menselijke voeding. Dat betekent wel dat het aantal koeien per hectare uitkomt op ongeveer 1,5 grootvee-eenheden. In die situatie produceren we niet 14 miljard kilo melk per jaar, maar nog 5 miljard kilo. Dat is een enorme ommezwaai.”

Reacties

 1. Democratie dat is waarin wij leven . Ze proberen zoveel mogelijk mensen op hun kant te krijgen . Dit door een toekomst te voorspellen dat alles naar de klote gaat . Dat als we gaan werken zoals hun stellen dat we geen miljarden milieu schade hebben . Dus als je verhaal leest houden we berg geld over . Maar daar zal de burger niets van merken want waar zit dat geld . Geld wat nu betaald wordt aan milieu heffingen wordt ergens anders weer rijkelijk uitgegeven door onze overheid . Maar als deze gedachte werkelijkheid wordt dan wordt voedsel voor de gewone burger onbetaalbaar . Eigenlijk moeten we democraties stemmen voor onze iegen armoede en ondergang . Maar als dit dan fout loopt dan heeft de meerderheid hier voor gekozen en is het dus de wil van het volk . En dus ook niet erg want we hebben tog de natuur gered en als we arm zijn rijden we geen auto meer vliegen we niet meer en vakantie enz. zit er dan ook niet meer in . Allemaal plus punten voor milieu . En als donker wordt naar bed .De lamp ,verwarming enz. kunnen uit goed voor energie rekening en ook weer voor milieu . En je trekt van bedrijven die je niet bevallen als overheid de vergunning in . De arbeidskosten kunnen omlaag lonen kunnen zakken . Mensen nog minder te besteden dus goed voor milieu want iets produceren belast milieu . Maar onze economen en onze gekozen milieu pausen vliegen de wereld rond vreten hun buikvol met niet alleen planten . En gaan ons proberen bang te maken met driegingen van weer iets anders .

 2. Om het. Onkruid op die 800000 ha biologische plantaardige productie een beetje in toom te houden zijn er tienduizenden arbeidskrachten nodig. Maar met de plannen die hier geopperd worden zullen er zeker net zoveel werkloos worden dus dat zal wel goed komen.

 3. een econoom van D66/Groenlinks natuurlijk. Heeft ook al projectjes gedaan voor MOB en Greenpeace
  Volslagen naief/idioot/verstandeloos.!!!

 4. Vraag: Hoe zou de wereld er nu uitzien als er nooit gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en geneesmiddelen waren uitgevonden?
  Waarom noemen we geneesmiddelen voor de plant pesticiden en geneesmiddelen voor de mens geneesmiddelen. lees de bijsluiter maar eens over de bijwerkingen.
  Waarom moeten gewasbeschermingsmiddelen worden uitgebannen en geneesmiddelen voor de mens niet, terwijl de werkzame stoffen in GBM en geneesmiddelen soms dezelfde zijn?

 5. Als we op de manier gaan boeren waarop deze mijnheer denkt hoe het zou moeten dan wordt het vechten om voedsel ik weet niet wat daar de maatschappelijke schade van is het verleden heeft laten zien dat gebrek aan eerste levensbehoeften een recept voor ellende is

 6. Van der Sleen heeft het bij het rechte eind; van 14 mlrd naar 5 mlrd is precies wat er gebeurt wanneer je de fossielverslindende componenten kunstmest en krachtvoer weglaat in de melkveehouderij. Dat luchtkastelen als waterstof, zon en wind fossiel gaan vervangen zijn snel te weerleggen, daar hoef je geen Einstein voor te heten.
  Caroline probeert Van der Sleen nog te pareren, ze is als de onwetende massa die Pythagoras niet geloofde bij zijn bewering dat de aarde rond was.

  1. Als U en van der Steen Uw stellingen goed en degelijk met betrouwbare cijfers wilt onderbouwen, U onhoudt van lgewoon wat losse kreten,vervolgens dit alles laat doorrekenen de het CPB, dus niet door vooringenomen wetenschappers,dan kunnen wij weer verdeer praten

  2. Als U en van der Steen Uw stellingen goed en degelijk met betrouwbare cijfers wilt onderbouwen, U onhoudt van gewoon wat losse kreten,vervolgens dit alles laat doorrekenen de het CPB, dus niet door vooringenomen wetenschappers,dan kunnen wij weer verder praten

 7. Er worden vele miljarden uitgegeven om de wereld te redden. Wie die miljarden in de zak steekt mag Joost weten maar het geld verdwijnt en de belastingbetaler betaalt. Geen van de problemen verbeterd of wordt opgelost en ze vragen voor meer geld…

Beheer
WP Admin