Foto: Theo Galama RundveeVideo

Ecologisch slootschonen in veenweidegebied

Bij biologisch melkveehouder Klaas Oevering uit Idzega (Fr.) werd een demonstratie ecologisch slootschonen gehouden.

Klaas houdt zijn biologisch melkvee op veenweide met verhoogd waterpeil. Naast de vele weidevogels op zijn bedrijf en een gezonde veestapel, vindt Klaas het belangrijk om zijn sloten op een ecologische manier te schonen. Hiermee vergroot hij de biodiversiteit aan flora en fauna in het water.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Beheer
WP Admin