Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

€ 50 miljoen vrij van vertrekkers FrieslandCampina

Met het vertrek van 230 melkveehouders bij FrieslandCampina tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019 komt een kleine € 50 miljoen vrij uit DMF-premies en ledenobligaties.

Dat zegt FrieslandCampina in reactie op een berekening van Boerderij. Dat kwam tot een hogere aanname voor met name het bezit van ledenobligaties per bedrijf, waardoor in totaal € 90 miljoen vrij zou komen (tot € 70 miljoen voor ledenobligaties alleen).

Geld vrij van vertrekkers in 2020

FrieslandCampina stelt dat op de laatste handelsdag voor de vertrekkers in 2020 zo’n € 30 miljoen kan vrijkomen. Daarvoor zouden geen obligaties van vertrokken leden kunnen worden verhandeld. Aan DMF-premies wordt volgens de zuivelorganisatie ruim € 16 miljoen uitbetaald.

Beheer
WP Admin