Foto: Lex Salverda AlgemeenNieuws

€ 4,5 miljoen voor convenant dierwaardige veehouderij

Het kabinet trekt in 2024 € 4,5 miljoen uit voor het nog te sluiten convenant dierwaardige veehouderij.

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van landbouw. Het convenant richt zich op het maken van afspraken over de transitie naar een dierwaardige veehouderij, waarbij houderijsystemen zijn gebaseerd op de behoeften van dieren.

Het ingezette beleid gericht op de geïntensiveerde aanpak vogelgriep en de aanpak van zoönosen wordt in 2024 voortgezet.

Bijdrage terug op ‘normaal’ niveau

De bijdragen van het ministerie aan het Diergezondheidsfonds is voor 2024 begroot op € 12,4 miljoen. De bijdrage is daarmee weer op ‘normaal’ niveau, na de grote uitgave van € 57 miljoen in 2022 als gevolgen van de vele uitbraken van vogelgriep. Het budget is bestemd voor de monitoring en bestrijding van dierziekten, zoals bijvoorbeeld de kosten van vaccins, en destructiecapaciteit. De kosten van bewaking van dierziekten worden in principe voor 50% door het Rijk en voor 50% door de sector betaald, uitzonderingen daar gelaten. De sectorbijdrage is voor 2024 begroot op € 14 miljoen.

Beheer
WP Admin