Foto: ANP AlgemeenNieuws

€ 2,1 miljoen voor waterkwaliteit Flevoland

De provincie Flevoland stelt op 5 maart om 09:00 uur opnieuw een subsidieregeling open voor boeren die willen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Via de regeling ‘Fysieke investeringen in modernisering van agrarische bedrijven, gericht op internationale waterdoelen’, die deel uitmaakt van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3, wordt in totaal € 2.170.000 beschikbaar gesteld aan Flevolandse (samenwerkingsverbanden van) boeren. Als de subsidie wordt toegekend, kunnen boeren een vergoeding van 40% van de subsidiabele kosten die bij de aanvraag zijn opgegeven tegemoet zien.

De ondergrens van de subsidie is € 100.000 per aanvraag, dat betekent dat de totale subsidiabele kosten per aanvraag minstens € 250.000 of meer moeten zijn.

Beheer
WP Admin