AkkerbouwOpinie

Duurzaam voedsel miljardenmarkt

Duurzaam eten staat in de belangstelling. Het marktaandeel van duurzaam voedsel vertegenwoordigt al een waarde van €2,6 miljard. Dat biedt kansen voor telers.

Wat is duurzaam voedsel? Duurzaamheid is een breed begrip. Het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie in evenwicht zijn. De aarde kan het totaal van onze consumptie dragen, ook op de lange termijn. In een niet-duurzame situatie wordt roofbouw gepleegd en raken natuurlijke hulpbronnen sneller uitgeput dan dat ze kunnen herstellen.

Meerdere aardbollen

Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer alle mensen in de wereld zo zouden consumeren als wij in de westerse wereld, er meerdere aardbollen nodig zouden zijn om alle monden te voeden. Daarom wordt het produceren en kopen van duurzaam voedsel gestimuleerd door de overheid.

Vaak willen consumenten wel meer betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel. Duurzaam leven staat in de belangstelling, consumenten willen er best aan meedoen en er meer geld aan besteden.

Keurmerken

De enige manier van duurzame voedselproductie die wettelijk is vastgelegd, is de biologische. Daarnaast wordt duurzame voedselproductie vaak gekoppeld aan allerlei keurmerken. Ook in de akkerbouw is het werken met keurmerken bekend.

De vraag rijst of al deze keurmerken meer zijn dan alleen papierwerk. Vaak gaan keurmerken gepaard met heel veel vastleggen op papier. Op die manier dreigt een schijnwerkelijkheid te ontstaan op papier.

Plantaardig eiwit consumeren. Initiatief van de Vegetarische Slager verdient navolging.

Plantaardig eiwit consumeren. Initiatief van de Vegetarische Slager verdient navolging.

‘Akkerbouwer van nature duurzaam’

Als akkerbouwer moet je wel duurzaam werken, want roofbouw plegen op percelen, grond en andere bronnen kan niet. Ook de volgende jaren moeten de gewassen er weer groeien. Dus als akkerbouwer ben je van nature al duurzaam.

Duurzaamheid goed communiceren

Dit vermarkten we niet goed. We gooien er een extra papierwinkel tegenaan om de consument ervan te overtuigen dat we duurzaam produceren. Dat moeten we beperken. Het gaat erom dat we goed communiceren dat onze gewassen duurzaam zijn geproduceerd.

Dus alle keurmerken op één hoop, samenwerken, met zo min mogelijk papierwerk. Kennis van teelt en productie en het toepassen van deze kennis zijn hierbij sleutelbegrippen.

Eiwitproductie op akkerbouwbedrijven

Dat er meer kansen liggen voor duurzame voedselproductie is duidelijk. Immers, een belangrijk onderdeel van het wereldvoedselvraagstuk is de consumptie van eiwit. Vlees is nu de belangrijkste eiwitbron voor de mens. Voor de productie van 1 kilo vleeseiwit is 3 tot 10 kilo plantaardig eiwit nodig. Het is dus efficiënter meer plantaardige eiwitten te produceren en te consumeren.

Het initiatief van de Vegetarische Slager met plantaardige eiwitproducten, verdient dan ook waardering en navolging. Dat kan een grote kans betekenen voor de Nederlandse akkerbouw. Eiwitproductie op akkerbouwbedrijven, met nieuwe gewassen.

Groene eiwitrevolutie

De belangstelling voor duurzaam voedsel groeit, zo begon ik deze column. We moeten werken met één keurmerk en volop aandacht geven aan optimalisatie van de teelt van eiwitgewassen.

Er zijn kansen te over voor telers. Op naar de duurzame groene eiwitrevolutie.

Beheer
WP Admin