Onder de zeug zit een waterpan om mest te verdunnen en achter de zeug een goot om de mest af te voeren. - Foto: Hans Banus VarkensNieuws

DuoSep-techniek voor dagontmesting lijkt veelbelovend

De eerste emissiecijfers van het DuoSep-systeem voor dagontmesting zijn bekend. De techniek lijkt veelbelovend.

Het DuoSep-systeem van Jovas Agro heeft de potentie om 85% ammoniakreductie te behalen. Dat is de indruk van André Aarnink, senior onderzoeker veehouderij en omgeving van Wageningen UR. Met deze techniek wordt urine en mest aan de bron gescheiden en dagelijks afgevoerd uit de stal.

Aarnink is betrokken bij de emissiemetingen van het DuoSep-systeem. Het meten is nodig voor de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming (Sbv) van stallen en om de techniek op de RAV-lijst te krijgen van emissiearme technieken. De DuoSep-techniek zit in de kraamstal van vermeerderingsbedrijf Berkenheem in Geesbrug.

75 tot 80% haalbaar

Aarnink vertelt dat 75 tot 80% reductie zeker haalbaar moet zijn. Maar het aantal meetresultaten is nog te beperkt om grote uitspraken te doen, mede door een aantal technische problemen met de techniek. Van twee productieronden van vier weken zijn resultaten bekend. De techniek zit nog in de zogeheten optimalisatiefase. Tot de zomervakantie worden de puntjes op de i gezet om de maximale reductie te behalen, legt Aarnink uit. Daarna begint de testfase. Daarin wordt een jaar lang de ammoniakemissie gemonitord voor definitieve data over de emissies.

Basis voor de ammoniakreductie van DuoSep is enerzijds verkleining van het emitterend oppervlak achter de zeug met mestgoten plus dagelijkse afvoer van de mest en urine. Onder de zeug en biggen zit een waterpan. In deze pan wordt de geringe hoeveelheid mest en urine die daar terechtkomt verdund. In de waterpan staat circa 5 centimeter water bij aanvang van een productieronde. Het is mogelijk de mestgoten te koelen, zodat de emissie mogelijk verder afneemt. Het effect van koeling wordt nog onderzocht

Vooralsnog wordt alleen ammoniak gemeten. Dat is het moeilijkst te reduceren. Als de officiële metingen starten, komen daar geur, methaan en fijn stof bij. De methaanemissie binnen in de stal zal laag zijn, betoogt Aarnink omdat de mest direct naar buiten gaat.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. Er komen waarschijnlijk stikstofemissie quota. Misschien beter investeren in emissievermindering nadat je het quotum krijgt vastgesteld.

Beheer
WP Admin