Foto: Bert Jansen PluimveeNieuws

Dubbel betaalde heffing terug naar pluimveehouders

Pluimveehouders die zijn geconfronteerd met een dubbele heffing voor het Diergezondheidsfonds, hoeven niet te betalen.

Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in antwoord op kamervragen van Jaco Geurts (CDA).

1.800 benadeelden

De staatssecretaris zegt dat zo’n 1.800 pluimveehouders benadeeld zijn doordat ze in 2014 productschapsheffing hebben betaald en een jaar later voor dezelfde dieren opnieuw zijn aangeslagen voor de diergezondheidsheffing. De pluimveehouders mochten er volgens Van Dam van uitgaan dat de koppels pluimvee, waarover ze in 2014 al heffing hadden betaald, niet zouden worden meegerekend bij de berekening van het aantal gehouden dieren in 2015.

Terugbetaling

De te hoge heffing wordt terugbetaald, of de voorlopige heffing wordt aangepast bij de vaststelling van de definitieve heffing.

Van Dam meldt dat noch de sector, noch het ministerie dit probleem heeft voorzien bij de invoering van het nieuwe heffingssysteem.