Foto: ANP BoerenlevenColumn

‘Dochters als opvolgers’

Rolpatroon wordt doorbroken, dochters kunnen het bedrijf net zo goed voortzetten als zoons.

In de keuken wordt geduldig gewacht op mijn komst. Als ik de deur open doe, hoor ik vrolijke stemmen en zie het gezin aan tafel zitten. Een voorstelrondje volgt: vader, moeder en vier dochters waarvan één de beoogd bedrijfsopvolger blijkt te zijn. Pa zegt gekscherend en met pretogen: “Ja, ik ben de enige haan hier in het kippenhok… Maar wel een heel trotse!”

Ik hoop dat het steeds meer vrouwen lukt hun droom te verwezenlijken om als agrarisch ondernemer succesvol te zijn

Dochters en bedrijfsopvolging. Ik kom ze steeds vaker tegen. Het is een goede zaak. Waarom zou alleen een zoon geschikt zijn om het bedrijf voort te zetten? Ik heb geen idee. Het lijkt er dus op dat steeds meer (jonge) vrouwen interesse hebben in het agrarisch bedrijf en graag aan de slag willen als ondernemer.

Op veel bedrijven vervult een vrouw een belangrijke rol, zij het vaak wat minder zichtbaar dan de mannelijke (weder)helft. Het is wellicht voor menigeen ook wel even wennen als een vrouw aan het hoofd van het bedrijf staat: traditionele rolpatronen lijken te worden doorbroken. Het is een trend die zich in andere sectoren al jaren geleden heeft afgetekend, en de landbouw volgt nu ook, zij het schoorvoetend.

Gaat het snel genoeg? Ik weet het niet. Feminisme is niet echt mijn ding. Gelijke behandeling voor vrouwen en mannen wel. Feit is dat vrouwen in de bedrijfsvoering, het management en het ondernemerschap beslist niet onderdoen voor mannen. Een andere kant van de zaak is dat veel vrouwen nog tegen vooroordelen aan lijken te lopen en het soms wel lijkt of ze harder moeten werken of beter moeten presteren om zichzelf te bewijzen. Vreemd.

Gelukkig komt er ook voor dit thema steeds meer aandacht. Ik hoop dat het steeds meer vrouwen lukt hun droom te verwezenlijken om als agrarisch ondernemer succesvol te zijn. Uit onderzoek blijkt overigens dat we in Nederland in verhouding tot de ons omringende landen nog erg weinig vrouwelijke bedrijfseigenaren hebben. Hier ligt dus kennelijk nog een uitdaging.

Trots zijn op je opvolger. Hoe mooi kan het zijn?

Meer vrouwelijke bedrijfsopvolgers hoeft echter geen doel op zich te zijn. Wat belangrijker is, is dat het vanzelfsprekender wordt dat je als vrouw ook net zo goed het bedrijf kunt voortzetten.

Nog even terug naar het gesprek aan de keukentafel waar ik mee begon. De vader van dit gezin zei dat hij trots was op zijn dochters. En die trots stak hij niet onder stoelen of banken. Ik kon aan al zijn uitdrukkingen zien dat hij meende wat hij zei. Trots zijn op je opvolger. Hoe mooi kan het zijn?

In het licht van dit onderwerp moet ik denken aan een anekdote, lang geleden, toen ik zelf stage liep op een melkveehouderijbedrijf. Mijn vrouwelijke ‘stage-baas’ vertelde dat er eens een vertegenwoordiger bij haar aan de deur kwam. De man vroeg aan haar: “Waar is de baas?” Bijdehand als ze is zei ze: “De baas staat voor je, maar als je mijn man zoekt, die is in het land…”

Dit artikel is onderdeel van de rubriek De opvolger. Ook meedoen? Mail je naam, leeftijd, soort bedrijf en telefoonnummer naar margreet.welink@misset.com.

Reacties

  1. De vraag is misschien niet “Wie is een betere bedrijfsopvolger de zoon of de dochter”. Als de zoon het bedrijf overneemt betekent dit nogal eens “Vrijgezel blijven”. Veel vrouwen hebben nl. geen zin aan een man die 24/7 werkt en nauwelijks tijd heeft voor vrouw en kinderen. Het kan zijn dat dit bij dochters anders ligt of het moet nog blijken dat zij het verkiezen als “Oude vrijster” hun leven te slijten of mannen hebben geen bezwaar tegen een vrouw die 24/7 werkt en liever in de stal zit dan “thuis op de bank” en daardoor de man alle gelegenheid geeft om zijn eigen leven in te vullen.

Beheer
WP Admin