AlgemeenNieuws

Dijksma wil toeslagrechten eerder uitkeren

Den Haag –Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is in overleg met LTO en andere partijen over het eerder uitkeren van GLB-gelden, en heeft de intentie dit te doen als de uitvoeringskosten niet buitensporig zijn.

Dat zei Dijksma in een algemeen overleg met Kamerleden, waarin ze ook zei niet blij te zijn met het feit dat landen een Brussels steunpakket met eigen geld mogen verdubbelen.

Ongelijk speelveld

Deze cofinanciering betekent immers dat een ongelijk speelveld ontstaat. De PvdA-politica benadrukte wel dat soms, in elk geval in het geval van Oostenrijk, het Brusselse geld wordt aangevuld met al eerder voor subsidies gereserveerd geld. “Boeren financieren de extra steun dan eigenlijk zelf.” Dijksma zelf stelt geen extra geld beschikbaar omdat de begroting geen ruimte biedt. Zelfs als dat wel zo was, aldus Dijksma, dan zijn er meer dossiers die meer geld vergen, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en groen onderwijs.

Interventieprijs

Dijksma zei zich ‘manmoedig te hebben verzet tegen een verhoging van de interventieprijs’ voor zuivel. “Vergis u niet, heel veel landen zijn ervoor.” Het is een onderwerp dat binnenkort voor de Europese landbouwraad weer op de agenda staat. De Europese Commissie is niet voor verhoging van de interventieprijs, maar enkele landen waaronder Frankrijk wel. Ook de Europese koepelorganisatie voor boeren en coöperaties, Copa-Cogeca, is voor.

Geen superheffingsgeld

Het Brusselse steunpakket wordt volgens Dijksma niet gefinancierd met superheffingsgeld, zoals VVD-Tweede Kamerlid Bart de Liefde in het overleg zei. Daarom kon het geld ook worden ingezet voor de varkenshouderij. Het gaat volgens haar om gemengd geld. De Liefde las een tekst van de Europese Commissie voor waarin wordt gesproken over ‘marges in de begroting’ die voor het overgrote deel zijn ontstaan omdat flink meer superheffingsgelden dan begroot naar Brussel stroomden.

Beheer
WP Admin