Dijksma niet optimistisch over derogatie - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Dijksma niet optimistisch over kunstmestvervanger

De erkenning van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger is nog lang geen gelopen koers. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte woensdagavond in overleg met de Tweede Kamer duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de Europese Unie te overtuigen.

De erkenning van mineralenconcentraat is een van de onderdelen van de derogatie, in de ogen van Dijksma “een echt belangrijk punt”.

‘Pleidooi poging om nog meer mest te produceren’

Dijksma zei dat ze aanvankelijk het gevoel had dat ze als bewindspersoon voor milieu in Brussel wellicht het dossier mineralenconcentraat los kon trekken. Maar bij het directoraat-generaal voor milieu is het wantrouwen richting Nederland groot. Daar wordt het Nederlandse pleidooi gezien als een poging om de mestproductie nog verder op te voeren. Volgens Dijksma bestaat in Brussel en ook in de rest van Europa het idee dat Nederland het mestprobleem nog niet onder controle heeft.

Dijksma heeft samen met haar opvolger Martijn van Dam (Economische Zaken) in Brussel bij de Europees Commissarissen Phil Hogan (landbouw), Karmenu Vella (milieu) en vicevoorzitter Maroš Šefčovič de Nederlandse zaak bepleit. Daarna hebben Dijksma en Van Dam de Nederlandse zaak ook nog in een brief aan de Europese Commissie bepleit.

Dijksma zei in de Kamer: “Het vervelende is dat je merkt dat bij de mensen van het directoraat-generaal voor milieu het gevoel bestaat dat we op deze manier proberen om meer mest te produceren. Dat is niet waar, maar het feit dat dat de discussie is, maakt het wel moeilijk. Wij vinden dat het niet is uit te leggen dat we in Marokko fosfaatmijnen leegroven, terwijl we het fosfaat en andere mineralen zelf uit de mest kunnen terugwinnen als alternatief voor kunstmest.”

Met mineralenconcentraat voldoen aan voorwaarden derogatie

De erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger kan het makkelijker maken om te voldoen aan de voorwaarden voor derogatie bij de Nitraatrichtlijn. De derogatie maakt het voor melkveehouders mogelijk meer mest aan te wenden op grasland, dan op grond van de Nitraatrichtlijn is toegestaan. Een van de voorwaarden bij de derogatie is een beperking van de fosfaatproductie.

Dijksma: “Voor ons actieprogramma en de derogatie is dit echt een heel belangrijk punt. Maar ik kan niet beloven dat het geregeld wordt. Het ligt niet aan Nederland. Het is een van de meest hardnekkige dossiers waar ik als bewindspersoon mee te maken heb gehad.”

Dijksma ziet in Nederland wel steun, maar het zou haar helpen als het idee door bij voorbeeld Nederlandse Europarlementariërs nog meer in Europa meer zou worden uitgedragen, zodat ook andere lidstaten ook de milieuvoordelen ervan doorzien.

Beheer
WP Admin