Onder water zetten van weilanden om zo schade door muizen te voorkomen. Foto dateert van 2019 toen sprake was van een muizenplaag. - Foto: Anne van der Woude. RundveeNieuws

Deskundige: nat najaar slecht voor veldmuis

Het drijfnatte najaar is slecht voor veldmuizen. De dieren verdrinken massaal of worden, op de vlucht voor het water, een makkelijke prooi voor roofdieren. De kans op een muizenplaag in het nieuwe jaar is dan ook klein. Dat verwacht muizendeskundige Nico Beemster van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga in Feanwâlden (Fr.).

Beemster heeft geen onderzoek gedaan naar de situatie op dit moment, maar baseert zijn verwachting op eerder onderzoek naar het effect van grote hoeveelheden neerslag op de stand van de veldmuis. De veldmuizenstand piekt iedere drie jaar. 2023 was zo’n piekjaar. Daardoor was de kans op een plaag in 2024 al relatief klein. Maar door het natte najaar is die kans nog een stukje kleiner geworden, aldus Beemster.

Eens per drie jaar een piek

Veldmuizen zijn de laatste tien jaar terug als periodiek plaagdier. Eens per drie jaar is er een piek. Afgelopen groeiseizoen was zo’n piekjaar, aldus Beemster, met enorme aantallen veldmuizen. De dieren richten vooral schade aan in grasland. Ook sommige akkerbouwgewassen, zoals peen, zijn niet veilig. Bestrijding gebeurt vaak door land onder water te zetten waardoor de muizen verdrinken of prooi worden van roofdieren.

Als oorzaken voor de plagen noemt Beemster de diepere ontwatering van grasland en minder weidegang. Koeien in de wei hebben een drukkend effect op de aantallen muizen. Het verhaal dat mestinjectie muizen bevordert omdat het de zode doorsnijdt, klopt volgens de ecoloog niet. “Dat is onzin, het is eerder andersom: muizen hebben er last van als mest op die manier wordt toegediend.” Wel geldt dat bemesting op zich gunstig kan zijn voor muizen, simpelweg omdat het de grasgroei bevordert.

Veldmuisplagen komen nagenoeg alleen voor in open gebieden, aldus Beemster. Gebieden met een meer besloten landschap lopen minder risico. Waarom precies, is niet bekend. Mogelijk zijn er meer predatoren in boomrijke landschappen, of zijn daar andere soorten muizen die concurreren met de veldmuis.

Beheer
WP Admin