Voor de aanvraag van derogatie zijn actuele grondmonsters nodig. Tot eind februari kunnen deze nog gestoken worden. - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Derogatie aanvragen in februari

Februari is de maand voor de aanvraag van derogatie. Ook is er ruimte voor subsidie voor het behoud van grasland en een tegemoetkoming voor extra kosten.

In 2024 kunnen veehouders in februari derogatie aanvragen. Zonder vergunning mag op landbouwgrond per hectare per jaar niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. Met een derogatievergunning is dat voor 2024 afhankelijk van de regio 210 of 230 kilo.

Actueel onderzoeksverslag en bemestingsplan

Voor de aanvraag van derogatie geldt dat veehouders een actuele grondonderzoekverslagen moeten hebben: uiterlijk 29 februari genomen en minimaal 1 uitslag per maximaal 5 hectare. En er moet een bemestingsplan liggen en de derogatievergunning over 2023 mag niet zijn ingetrokken.

Vanaf 2023 is er geen derogatie meer voor percelen in Natura 2000-gebieden en GWB-gebieden (grondwaterbeschermingsgebied). Daar geldt 170 kilo per hectare. Vanaf 2024 geldt deze norm ook voor percelen die in een derogatievrije zone liggen. Dat zijn buffers met een straal van 250 meter rondom bepaalde Natura 2000-gebieden. In ‘Mijn percelen’ is in de kaartlaag te zien of percelen in een Natura 2000-gebied, een derogatievrije zone of grondwaterbeschermingsgebied liggen.

Subsidie voor behoud grasland

Afbouw van derogatie leidt tot meer kosten. Daarom is er de subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ beschikbaar. Doel van de subsidie is behoud van grasland bij derogatiebedrijven en ondersteuning van de ondernemer.

Veehouders die een derogatievergunning kunnen aanvragen, hebben ook toegang tot deze subsidie. Dat geldt ook voor veehouders die geen derogatievergunning meer kunnen aanvragen. Reden hiervoor is dat hun percelen in een Natura 2000- of GWB-gebied liggen.

Het subsidiebedrag is € 20 per 10 kilo stikstof per hectare die je minder mag uitrijden dan in 2022. De subsidie is overigens nog niet opengesteld. Vorig jaar was er 30 miljoen op volgorde van aanvraag beschikbaar. Check voor actuele ontwikkelingen de site van RVO.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin