Om te vertellen dat bespuitingen nodig zijn, is het zaak dat de akkerbouwer vaardig communiceert. Foto: Michel Zoeter AkkerbouwOpinie

‘De Week van uw Veilige Voedsel uit Nederland’

Goede communicatie is cruciaal om succesvol te zijn als akkerbouwer, om gezien en gehoord te worden. Goede technieken helpen, maar ook de juiste woorden.

Het groeiseizoen is volop aan de gang. We beleven op dit moment de mooiste tijd van het jaar. Gewassen groeien en bloeien. De akkerbouwsector presenteert zich van haar beste kant door deze natuurlijke schoonheid te laten zien.

Maar er is meer mogelijk en nodig, want de sector komt nog te vaak negatief in het nieuws. Zoals in de discussie rond Roundup, waarbij de landbouw als vervuiler wordt aangewezen, terwijl gemeentes en particulieren relatief grotere vervuilers zijn. Of wanneer het gaat om de EU-steun voor de landbouw. Er wordt gecommuniceerd dat de landbouw veel steun uit Brussel ontvangt. Daar wordt niet bij verteld dat consumenten door deze steunmaatregelen over goedkoop en goed voedsel kunnen beschikken.

Communiceren en discussiëren

Communiceren wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Het is dan ook goed om daar als sector actief mee bezig te zijn. Onlangs bezocht ik een opleiding in de landbouw. Daar werd het vak communicatie- en discussieertechniek gegeven. Leerlingen die een opleiding volgen in de landbouw, kregen les in hoe ze in een discussie met het gebruik van argumenten, hun boodschap moesten overbrengen. Een uitstekend initiatief. Voor jonge ondernemers in de landbouw komt het steeds meer aan op communiceren en draagvlak creëren voor je bedrijf en je product.

Week van de Akkerbouw ook voor randstedeling

Het is dan ook lovenswaardig dat de sector dit jaar opnieuw de Week van de Akkerbouw organiseert. De sector laat hiermee zien wat zij doet en hoe zij werkt. Door dit soort initiatieven valt op dat in de akkerbouwsector een omslag in denken gaande is. Van verdedigen naar actief communiceren en communicatie initiëren.

Het openstellen van de akkerbouwbedrijven is een eerste goede actie. Maar er moet meer, en er is ook meer mogelijk. Wat ontbreekt bij veel initiatieven is dat de sector deze niet voldoende breed uitdraagt. Nog te vaak wordt alleen in de eigen kring gecommuniceerd en te weinig met de omgeving, maatschappij en politiek.

Zoeken naar term die iedereen aanspreekt

De Week van de Akkerbouw is een goed initiatief. Maar spreekt deze titel de gemiddelde Nederlander aan? Ik denk het niet. De term akkerbouw zegt de bewoner uit de Randstad weinig. Het risico is dan ook dat communicatie rond de Week van de Akkerbouw te veel in eigen kring blijft hangen en de randstedeling van niets weet. Volgende keer kan de sector zich beter richten op een term die breder aanspreekt. Dus niet de Week van de Akkerbouw, maar: de Week van uw veilige voedsel, afkomstig uit Nederland.

Pro-actief: aardappelen uitdelen op de Dam

Niet alleen bedrijven openstellen, maar ook midden in de stad een voedselpaviljoen of pop-upwinkel openen met veilig voedsel geproduceerd in Nederland. Of aardappelen uitdelen op de Dam in Amsterdam.

De communicatie over ons mooie product moet pro-actiever en assertiever. Niet meer reageren op, maar communiceren vanuit kracht. Gelukkig zijn ze daar bij de diverse opleidingen al mee begonnen; de nieuwe generatie is erop voorbereid.

Beheer
WP Admin