D66-Kamerlid Tjeerd de Groot presenteert morgen ‘Een nieuw plan voor ons voedsel’. D66 wil de kringlooplandbouw stimuleren. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

D66: kringloopwet nodig voor omslag

D66 wil de kringlooplandbouw stimuleren met een ‘kringlooplandbouwwet’. In de wet wordt geregeld dat niet-duurzame producten meer gaan kosten om daarmee de kringlooplandbouw te financieren. De partij stuurt niet langer op halvering van de veehouderij, maar een forse inkrimping (35%) zit wel in de plannen.

De kringloopbijdrage kan volgens D66 zo’n € 1,5 miljard per jaar opleveren, waarvan € 900 miljoen moet worden ingezet om ‘gezonde boodschappen’ goedkoper te maken door afschaffing van btw op groenten en fruit.

Dat staat in ‘Een nieuw plan voor ons voedsel’ dat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot donderdag 9 november presenteert tijdens een debatavond in De Zwijger in Amsterdam. De Groot gaat daar over zijn plan in discussie met vertegenwoordigers van primaire producenten en de verwerkende industrie.

Uitgangspunten kringlooplandbouw

D66 leent vier uitgangspunten van Wageningen UR voor de kringlooplandbouw. Die uitgangspunten zijn aangevuld met de zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij, zoals de Raad voor Dieraangelegenheden heeft vastgesteld. Dieren krijgen gezonde voeding in een gezonde omgeving, hebben genoeg ruimte waarin ze binnen en buiten hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, inclusief sociale omgang met soortgenoten.

Boeren zetten geen vruchtbare grond in voor de teelt van diervoeder, uitgezonderd vruchtrotatie en ‘dubbeldoel’-gewassen, die zowel voor humane consumptie als voor diervoer worden ingezet. Voor mensen geschikte gewassen worden niet als diervoer ingezet, uitgezonderd voedselresten. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt tot het minimum beperkt; en alle chemische middelen zijn taboe. Ook kunstmest is in het plan van D66 uit den boze. Boeren en tuinders maken enkel gebruik van organische mest van goede kwaliteit.

Producten die niet aan deze kringloopeisen voldoen, worden extra belast in de kringloopwet.

Geen halvering veestapel

D66 stuurt niet meer aan op halvering van de veestapel. ‘De omvang van de veestapel wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbare grond, naast de grond die nodig is voor de productie van plantaardig voedsel, en de behoefte aan organische mest.’ D66 komt uit op een GVE-norm van 1,7 per hectare in 2030, wat een krimp van 35% betekent ten opzichte van 2021. In de melkveehouderij geldt een maximale productie van 15.000 liter per hectare per jaar.

De kringloopwet moet duidelijkheid bieden voor de doelen en tussendoelen in de komende decennia. In 2040 zal de landbouwgrond alleen nog worden ingezet voor de teelt van humaan voedsel of van gewassen die de bodemkwaliteit of de natuur ten goede komen. De kringloopwet regelt ook dat de verwerkende industrie en de supermarkten duidelijk moeten laten zien waar ze hun grondstoffen vandaan halen.

Reacties

 1. Ook hier proef ik de onwil om mee te denken waar Tjeerd de Groot voor pleit is Kringlooplandbouw dat betekent grondgebonden landbouw, daar mag je het mee oneens zijn maar ook onder de VVD mijn partij komt er beslist minder vee .

  1. Kringloop is in mijn ogen niet alleen grondgebonden . Het voeren van rest producten uit de menselijke voedsel productie en de genotsvoeding zijn ook een vorm van kringloop . Deze dragen bij aan lagere voedsel kosten en verlagen de voerprijs van diervoeders . Verder worden is voor mens niet geschikte producten omgezet naar hoogwaardig menselijke voeding . Soja wordt verwerkt voor menselijke consumptie en de schroot is dan afval en wordt diervoer . Denk verder aan afval aardappelverwerking . Bietenpulp ,bierborstel .schroot van graan producten ,afval bakkerij en snoep industrie enz. En uit mest kan ook meer uitgehaald worden dan nu gebeurt .

 2. D66 en de Groot moeten zich eens verdiepen in de voedselproductie elders op de wereld en zich verdiepen in het “Waarom zijn onze voorouders over gestapt van bio productie op moderne chemische landbouw”. Gezien de hele politiek van D66 zal dat wel niet gebeuren, want zij zijn voor onderwijs, maar dan wel dat wat zij van belang vinden en daar hoort geschiedenis niet bij. Zij zien het weten waar je weg komt en waar je nu staat als gevaarlijk voor de toekomst die zij wensen en die niet geënt is op het verleden.

  1. Beste H Riel niemand maar dan ook niemand verdiept zich n de voedselproductie elders op de wereld, we gaan enkel voor ons eigen gewin als dat niet zo zou zijn zou jij meewerken aan een verplaatsing van de voedselproductie naar landen waar er wel voldoende arbeiders zijn in plaats van deze mensen hier heen te halen en vervolgens te gaan klagen over teveel buitenlanders over huichelarij gesproken

  2. beste anders, als niemand zich verdiept in voedselproductie buiten nederland ( zeker in europeesch verband/samenhang, denk o.a. aan dat er mest tekort is in de eeg) laat je veel steken vallen. wat mensen tekort betreft, wij verwonnen nederlanders worden “gedwongen ” in het belastingsysteem om maar 30 uur te werken. als je dat systeem nu eens positief zou veranderen ( dus als je 100 uur gaat werken per week, en dan per uur het zelfde of liever meer overhouden kunnen we het werk zelf doen.) heb je alleen nog gelukzoekers en asielzoekers over en die kunnen als de situatie in hun landen beter is gewoon weer terug….

  1. Dat is echt dom, je moet wel degelijk aandacht geven aan T de Groot hij heeft allen meer invloed op Nederland dan jij hebt op jouw omgeving en dat weet jij dondersgoed

 3. in nederland de landbouw weg doen, importeren van ver uit het buitenland (met een grote co2 print, gratis meer bestrijdingsmiddelen en heb het nog niet over antibiotica en meer dierleed) goed dat de groot niet vooraan op de d 66 lijst staat met zijn biologische gedram. de meeste mensen kopen gewoon lekker en goedkoop.

Beheer
WP Admin