Foto: ANP AlgemeenNieuws

D66 en GroenLinks bezorgd over residuen biobedrijf

D66 en GroenLinks maken zich zorgen over gevolgen van chemicaliën in biologische mest op weidevogels.

Via Kamervragen roepen ze landbouwminister Carola Schouten op om maatregelen te nemen.
Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) zijn bezorgd na berichtgeving dat chemicaliën die gebruikt worden in stallen en gewasbeschermingsmiddelen in voedergewassen terechtkomen in de mest en daarmee op het land. Dit zou negatieve gevolgen hebben voor de weidevogelstand.

Ook residuen in biologische mest

De middelen worden ook gevonden in biologische mest. Biologische bedrijven mogen gangbaar stro gebruiken als strooisel. De partijen vinden dat de normen voor biologische productie te soepel zijn. Ze roepen minister Schouten op om het beleid aan te scherpen en meer maatregelen te nemen om weidevogels te beschermen.

Beheer
WP Admin