Een dataplatform voor teeltgegevens moet telers helpen om hun bedrijven verder te ontwikkelen en kosten beter te beheersen. - Foto: Canva AkkerbouwNieuws

CZAV en CAV steken ruim € 1 miljoen in start-up Farm21

De coöperaties willen van Farm21 een dataplatform maken waar teeltgegevens worden samengebracht.

De coöperaties CZAV en CAV Agrotheek steken samen ruim € 1 miljoen in de agrarische start-up Farm21. De investering is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt.

Met dit geld willen beide coöperaties van Farm21 een dataplatform maken waar teeltgegevens worden samengebracht en waar vervolgens adviezen op gebaseerd kunnen worden. Dat helpt telers om hun bedrijven verder te ontwikkelen en om hun kosten beter te beheersen, stellen beide coöperaties.

Telers blijven eigenaar van data

“Belangrijk is dat telers eigenaar blijven van hun data en dat het platform aansluit bij bestaande management- en beslissingsondersteunende systemen.”

Farm21 brengt al sensoren op de markt. Het wordt uitgebreid tot een dataplatform. Dat wordt gevoed met input van telers en teeltadviseurs. Op basis daarvan worden adviesmodellen en beslissingsondersteunende systemen opgezet.

Een samenwerkingsverband van teeltadviseurs, telers en software-experts bepaalt de uitwerking van de digitale tools bij Farm21, melden de coöperaties. “Zo bundelen we de krachten binnen de sector voor een naadloze aansluiting op de praktijk. Telers kunnen daardoor extra toegevoegde waarde bieden aan hun afnemers. Tegelijkertijd biedt het de buitendienst onderbouwing om hun adviezen aan te scherpen, te benchmarken en nauwkeuriger te werk te gaan.”

Meer artikelen over precisielandbouw lezen? Bekijk de themapagina de themapagina 'Precisielandbouw - Perfectioneer je teelt op basis van data'.
Beheer
WP Admin