Iedere roodvleesslachterij moet een onafhankelijke dierenwelzijn specialist in dienst nemen. Daarmee moet het dierenwelzijn in slachterijen gewaarborgd zijn. - Foto: Michel Zoeter RundveeNieuws

COV: eigen dierenwelzijnspecialist in elke roodvleesslachterij

Centrale organisatie vleessector (COV) verscherpt haar regels. Een daarvan is dat iedere roodvleesslachterij een onafhankelijke dierenwelzijnspecialist moet contracteren.

Iedere roodvleesslachterij die aangesloten is bij de Centrale organisatie vleessector (COV) moet een onafhankelijke dierenwelzijnspecialist contracteren. Daarmee willen de COV en de daarbij aangesloten slachterijen een betere borging van het dierenwelzijn in slachterijen.

Gedragscode

Dit is onderdeel van de Gedragscode van de leden van de COV die op 7 april 2022 aan het ministerie van LNV is aangeboden. De dierenwelzijnspecialist moet het bedrijf kennen, regelmatig het dierenwelzijn beoordelen en het bedrijf helpen met het opstellen van verbeterpunten.

Ook streven de leden van de COV ernaar om zo veel mogelijk medewerkers die met levende dieren werken in eigen dienst te nemen. Alle medewerkers van roodvleesslachterijen die in contact komen met levende dieren krijgen jaarlijks bijscholing. Daarnaast wil de organisatie dat medewerkers die langer dan twee jaar een productiefunctie bekleden, en eigen huisvesting in de omgeving hebben, in eigen dienst worden genomen.

Beheer
WP Admin