VarkensOpinie

Comeback voerstation

De voerligbox is op zijn retour. Het voerstation is beter toepasbaar. Allerlei signalen in de markt wijzen daarop.

Om dragende zeugen te huisvesten gebruiken varkenshouders vooral voerligboxen, in het verleden zonder uitloop en sinds enkele jaren met de verplichte uitloop. De populaire voerligbox lijkt echter wat op zijn retour. Navraag bij stalinrichters leert dat er steeds meer belangstelling is voor voerstations.

Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren. 
Zo is de voerligbox uit de fiscale MIA/Vamil-
regeling geschrapt. Daarnaast zijn er marktpartijen die de voerligbox niet meer willen. Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om éénstervlees te produceren met dit systeem. En deelnemers aan Milieukeur moeten vanaf volgend jaar minimaal 3 meter ruimte toepassen achter de boxen.

Dit alles komt niet helemaal uit de lucht vallen. Er zijn situaties met voerligboxen waarbij eigenlijk geen sprake is van groepshuisvesting. Dat is vooral het geval in situaties met groepen van veertig of meer zeugen. Op dat moment kun je toe met iets meer dan 2 vierkante meter per zeug. Er blijft dan weinig ruimte over tussen de boxen. Bovendien oogt al dat ijzerwerk in de grote stallen van tegenwoordig al snel industrieel voor bezoekers. Allemaal argumenten voor een partij als de Dierenbescherming om vanaf 2020 geen ster meer te verlenen aan dieren uit dit systeem.

Echter, varkenshouders kunnen goede argumenten hebben om wel te kiezen voor voerligboxen: rust, overzicht, of een bestaande situatie die zich slecht leent voor een andere vorm van groepshuisvesting. Het is dan wel zaak om alle voors en tegens op een rij te zetten.

Ook het werken met de vierdageneis kan de populariteit van het voerstation verder aanwakkeren. Er zijn geluiden dat deze nieuwe wetgeving beter is in te passen in een situatie met voerstations in combinatie met dynamische groepen. Gedekte zeugen laten instromen bij dieren die door de kritieke fase heen zijn, kan in de praktijk goed werken.

Alles overziend is het voerstation bezig met een comeback.