Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) - Foto: Novum RegioFoto AlgemeenNieuws

CDA en VVD: sector onvoldoende betrokken

VVD-Kamerlid Helma Lodders en CDA-Kamerlid Jaco Geurts vinden dat het ministerie de sector niet of onvoldoende heeft betrokken bij de voorgenomen wijzigingen van het mestbeleid om afspoeling van akkerbouwpercelen te beperken.

Lodders en Geurts stelden Kamervragen nadat LTO constateerde dat hun reactie op de internetconsultatie over de maatregel om afspoeling van akkerbouwpercelen te voorkomen niet is meegenomen in het definitieve wetsvoorstel. De politici willen van landbouwminister Carola Schouten weten of de inbreng van LTO inderdaad niet is betrokken bij het wetsvoorstel. Ook willen CDA en VVD weten waarom de minister voor de gedetailleerde regelgeving kiest, in plaats van boeren de mogelijkheid te geven te kiezen tussen verschillende maatregelen om afspoeling van percelen tegen te gaan.

Kamerleden kritisch nadat agrarische sector niet is gehoord

Na het debacle rondom de voermaatregel lijken Geurts en Lodders extra kritisch over de maatregel waarbij de sector het gevoel heeft niet gehoord te zijn. Ze willen van Schouten ook de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregel en een toelichting van de minister op welke manier de landbouwpraktijk betrokken is bij het opstellen van de maatregelen.

Beheer
WP Admin