AlgemeenAchtergrond

CBS: milieudruk neemt toe

Den Haag – De afgelopen 20 jaar is de druk op het milieu weliswaar minder snel toegenomen dan de economische groei, maar de natuurlijke hulpbronnen worden nog steeds aangetast. De absolute druk op het milieu neemt dus nog steeds toe, waardoor de kwaliteit van onze leefomgeving in het geding blijft, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In de periode 1990-2009 is de Nederlandse economie met 53 procent gegroeid. De druk op het milieu steeg echter minder snel. Zo nam de uitstoot van broeikasgassen met 5 procent toe. Ook het verbruik van energie is minder hard gegroeid dan de economie. Wel verminderde het verbruik van leidingwater, door meer gebruik van oppervlaktewater en waterbesparende technologieën.

De intensieve veehouderij veroorzaakt overschotten aan stikstof en fosfor in het milieu. Nadat de overheid maatregelen had genomen, blijft er jaarlijks steeds minder stikstof en fosfor uit mest of kunstmest achter in het milieu terwijl de landbouw wel meer produceert. Overschotten zijn er echter nog steeds, waardoor de mineralen zich blijven ophopen in het milieu.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin