<em>Foto: Koos Groenewold</em> AlgemeenNieuws

Britten ‘privatiseren’ dierenwelzijn toch niet

De Britse regering laat het opstellen van praktische dierenwelzijnsregels toch niet over aan de veehouderijsectoren. Een Britse boerenkoepel is boos.

De British Poultry Council is zwaar teleurgesteld dat de regering afziet van het plan om de praktische regels voor het welzijn van dieren aan de sectoren zelf over te laten. ”Wat dat betekent is dat wij en andere sectoren binnen de veehouderij met verouderde richtlijnen blijven zitten,” zegt voorzitter John Reed van de organisatie voor de pluimveesector.

Zelfregulering

Het plattelandsministerie Defra heeft al tijden geleden uitgesproken dat het een groot deel van de uitvoeringsbepalingen voor dierenwelzijn wil schrappen om ze te vervangen door zelfregulering. Het ministerie hoopte zo te bereiken dat de regels sneller aangepast konden worden aan allerlei ontwikkelingen in het veld en aan de resultaten van onderzoek. Organisaties als de BPC maar ook de National Pig Association zijn sindsdien ook bezig hun eigen richtlijnen op te stellen en het onderwerp verder te regelen. De nieuwe richtlijnen van de BPC zelf zouden, met steun van Defra, later deze maand worden gepubliceerd.

‘Ingetrokken onder druk van actiegroepen’

Maar nu heeft het ministerie plotseling meegedeeld het plan in te trekken. Aangenomen wordt dat dat is gebeurd onder druk van dieren- en activistengroeperingen die geen vertrouwen hebben in zelfregulering. Reed denkt dat dat grotendeels op een misverstand berust: ”Het is nooit de bedoeling geweest dierenwelzijn helemaal aan de sectoren toe te vertrouwen. De wet en de handhaving zouden bij het ministerie blijven. De verdere praktische uitwerking in richtlijnen op basis van die wetten zou dan gezamenlijk worden opgepakt door de sectoren en de overheid. We hebben hier veel tijd en geld in gestopt en zijn gefrustreerd dat het van tafel is voordat we konden publiceren wat we al hadden bereikt. Door haar besluit in te trekken mist Defra een kans om er voor te zorgen dat de richtlijnen met behulp van de expertise uit de sectoren zelf up-to-date zijn.”

‘Het is nooit de bedoeling geweest dierenwelzijn helemaal aan de sectoren toe te vertrouwen. De wet en de handhaving zouden bij het ministerie blijven.’

Beheer
WP Admin