RundveeNieuws

Brits zuivelbedrijf werkt aan nieuwe formule melkprijs

GLASGOW – Het Britse zuivelbedrijf Robert Wiseman gaat samen met vertegenwoordigers van de haar leverende boeren een nieuwe formule voor het vaststellen van de melkprijs uitwerken.

Basis daarvoor is de vrijwillige gedragscode waar in de Britse zuivelwereld de laatste hand aan wordt gelegd.

Wiseman heeft de laatste tijd zwaar onder druk gestaan omdat het als één van de eerste melkkopers aankondigde de melkprijs per 1 augustus te verlagen. Mede door de massale acties van de veehouders is dat besluit, net als bij andere zuivelbedrijven, later teruggedraaid. Om aan de eisen van de boeren tegemoet te komen, gaat een werkgroep van de directie en leden van het Wiseman Milk Partnership nu nieuwe regels opstellen voor het bepalen van de melkprijs. ‘’We kunnen niet om de op- en neergaande bewegingen op de markt heen maar we moeten de samenwerking die we hebben met onze melkveehouders wel versterken. Er is een gemeenschappelijk geloof dat we de spanningen en ook het gebrek aan transparantie in de keten weg kunnen nemen,’’ aldus directeur melkinkoop Pete Nicholson. Wiseman, dat tegenwoordig tot de Duitse yoghurtgroep Müller behoort, denkt zeker drie maanden nodig te hebben om de nieuwe formule af te ronden.

Beheer
WP Admin