Partner
Foto's: Corteva AlgemeenPartner

Breidt de stikstofruimte voor uw groenbemesters uit met BlueN©

In de komende weken, wanneer het weer wat beter wordt, worden er weer volop groenbemesters gezaaid. Om tot een zo hoog mogelijke opbrengst van droge stof per hectare te komen, is het van belang dat het gewas voldoende stikstof krijgt om zich te ontwikkelen. Het nieuwe middel BlueN© kan hier een belangrijke rol in spelen. Proefresultaten tonen aan dat groenbemesters waarop het middel is toegepast een hogere drogestof-opbrengst geven.

Toepassing BlueN in groenbemesters

BlueN biedt sowieso uitkomst wanneer de gebruiksruimte in het bouwplan te krap is om groenbemesters van voldoende stikstof te voorzien, of als aanvulling op uw KAS-gift. BlueN verbetert de stikstofvoorziening door gedurende de hele teelt door ongeveer 2 tot 3 kg N per week te leveren. We adviseren daarbij wel om een startgift te geven, om zo voor een snelle vegetatieve beginontwikkeling en vertering van stroresten te zorgen. De hoogte van dit startgift is onder meer afhankelijk van het soort groenbemester, de voorvrucht en de zaaidatum. Meer informatie over de hoogte van het startgift kunt u vinden op handboekbodemenbemesting.nl. Bijkomend voordeel is dat BlueN de fotosynthese verbetert en daarmee de groei van de plant verder stimuleert.

Proefveld 2022 BlueN in groenbemesters

Bij WUR Open Teelten, locatie Lelystad, heeft in 2022 een proefveld gelegen met BlueN in groenbemesters. In deze proefopzet zijn in verschillende groenbemesters vier stikstoftrappen aangelegd: 0, 100, 200 en 300 kg KAS. De ene helft van de proef is met BlueN behandeld en de andere helft niet. Op 5 augustus is er gezaaid en is de KAS gestrooid. Er is beregend op 8 en 26 augustus en de bespuiting met BlueN is uitgevoerd op 29 augustus.

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt op 4 oktober. Op beide foto’s liggen de stikstoftrappen achter elkaar, op volgorde van 0 tot 300 kg KAS. Rechts ligt het gedeelte van het proefveld dat met BlueN is behandeld, links het onbehandelde gedeelte. Het met BlueN behandelde gedeelte is bij alle stikstoftrappen verder ontwikkeld.
Bovenstaande foto’s zijn gemaakt op 4 oktober. Op beide foto’s liggen de stikstoftrappen achter elkaar, op volgorde van 0 tot 300 kg KAS. Rechts ligt het gedeelte van het proefveld dat met BlueN is behandeld, links het onbehandelde gedeelte. Het met BlueN behandelde gedeelte is bij alle stikstoftrappen verder ontwikkeld.
Foto’s gemaakt op 4 oktober: Stikstof trappen 100 en 200 kg KAS naast elkaar. Links zonder, rechts met BlueN.
Foto’s gemaakt op 4 oktober: Stikstof trappen 100 en 200 kg KAS naast elkaar. Links zonder, rechts met BlueN.

Op 14 november heeft de WUR een bepaling gedaan van de droge stof opbrengst van het proefveld. In de onderstaande tabel staan de resultaten van Gele mosterd en Italiaans raaigras.

Foto: 4

Conclusie: Bij alle trappen van stikstofgiften heeft BlueN de opbrengst verhoogd. Het effect was ongeveer vergelijkbaar met het effect van 100 kg KAS.

BlueN telt niet mee in de mestboekhouding en mag bovendien gebruikt worden op bufferstroken. Ook in de biologische teelt is BlueN toegestaan.

Voor meer info over BlueN in groenbemesters bekijk de video hieronder:

Beheer
WP Admin