AlgemeenNieuws

Brabant wil geen grondfonds

Den Bosch – De provincie Noord-Brabant is niet van plan een grondfonds in te stellen naar het voorbeeld van Overijssel. Dit schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de Provinciale Staten.

Als het aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant ligt, gaat de provincie geen grond kopen van die gemeenten die kampen met grote verliezen op hun grondexploitatie, omdat ze de grond te duur hebben aangekocht. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor hun grondexploitatie en het is niet aan de provincie om gemeenten financieel bij te staan als er problemen zijn die veroorzaakt worden door het gevoerde grondbeleid, aldus de GS van Brabant. Volgens het dagelijks bestuur van de provincie is er overigens ook nagenoeg geen sprake van ‘overprogrammering’ voor wat betreft woningbouw en bedrijventerreinen in de provincie.

Overijssel bekijkt momenteel naar de mogelijkheden voor het opzetten van een grondfonds om bouwgrond die niet wordt ontwikkeld, uit de markt te halen. Gedacht wordt aan een constructie waarbij de provincie de ‘overtollige’ gronden tegen boekwaarde ‘bouwgrond’ koopt. Feitelijk is de grond niet meer waard dan de agrarische waarde, omdat er niet op gebouwd wordt. Het verschil kunnen gemeenten dan over een langere periode terugbetalen aan de provincie.

GS van Brabant schrijft in zijn brief dat een grondfonds, zoals Overijssel wil, niet is toegestaan vanwege het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In dit besluit staat onder meer op welke wijze de overheden hun begroting en jaarrekeningen moeten opstellen. Uit hun eigen inventarisatie blijkt dat, op Overijssel na, geen enkele andere provincie geïnteresseerd is in een dergelijke grondfonds.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!