Het verbod op het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden geldt vanaf 1 januari 2025 bij nieuwe contracten, voor grond die eigendom is van de provincie en door boeren wordt gepacht. – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Brabant verbiedt middelen en kunstmest op pachtgrond bij Natura2000 per 2025

De provincie Noord-Brabant verbiedt het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden.

Het verbod geldt vanaf 1 januari 2025 bij nieuwe contracten, voor grond die eigendom is van de provincie en door boeren wordt gepacht. Op provinciale gronden die binnen 1 kilometer van een Natura 2000-gebied liggen, mogen dan geen kunstmest en chemische gewasbescherming worden gebruikt.

VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant hadden vorig jaar in hun coalitieakkoord opgeschreven dat de provincie op dit gebied ‘het goede voorbeeld’ moet geven. Het provinciebestuur heeft dat voornemen nu vastgelegd en wil hiermee bijdragen aan de kwaliteit van water, bodem en biodiversiteit.

“We zijn de meest vooruitstrevende provincie van Nederland als het gaat om de duurzame inzet van onze eigen grond”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). “Dit is daarbij een belangrijke volgende stap. De grond in Brabant is schaars, dus moeten we er verstandig mee omgaan.”

Pachtgronden via openbare inschrijving

De provincie biedt pachtgronden aan via openbare inschrijving. Bij nieuwe contracten geldt vanaf komend jaar het verbod. “Een belangstellende kan zélf bepalen welke pachtprijs geboden wordt”, zegt een woordvoerder. “Als provincie houden we rekening met lagere pachtopbrengsten, omdat we strengere eisen stellen aan onze gronden.”

Het Brabantse provinciebestuur hoopt dat andere grondeigenaren dit voorbeeld volgen. De provincie Brabant maakte vorige week ook bekend € 22,5 miljoen te willen gaan investeren in de aankoop van grond. Boeren zouden deze grond dan voor een aantrekkelijke prijs terug mogen pachten als de grond alleen als grasland wordt gebruikt.

Reacties

  1. Utrecht maakt het nog veel gekker ! In het UPLG staat gewoon : 500 meter om natura 2000 alleen een beperkte hoeveelheid vaste mest in balans met de bodem ! En dat op de grond die gewoon eigendom is van de boer !

  2. Wie op deze gronden inschrijft boven het minimum moet wel een erge optimist zijn of van onbetaalde arbeid houden. Zeker weten dat er liefhebbers zijn waarvan ik vermoed dat zij lijntjes hebben met de politieke voorstanders en vermoedelijk meer weten over toekomstig beleid.

  3. Provincie brabant ligt hier in de straat met grond. 2 jaar biologische op geboert. Nu staat bij inschrijving op dat perceel, minium pachtprijs van 950 euro voor een bult klapzand waar in normale zomer al je oogst verdroogd. Duurzaam bodemgebruik voor waardeloze grond met minium inschrijfprijs. Stelletje mafkezen.

  4. er zal dan weinig gepacht worden GEEN GBM MEER en geen Kunstmest!!!! dus biologische boeren???? nou die zitten schaars in brabant ik sla over!

    1. Helaas zullen er toch boeren zijn die zeggen ; 40 kuub mest X € 20,- en 200 euro GLB , betalen € 1000,- of meer en nemen voor lief wat er af komt .

Beheer
WP Admin