Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Brabant pakt mestfraude aan

Provincie Noord-Brabant gaat mestfraude aanpakken. Nog deze maand komen er extra controles in samenwerking met de NVWA.

Ook rijksdiensten, waterschappen en omgevingsdiensten werken daar aan mee. De overheidsdiensten wisselen onderling gegevens over de veehouderij uit. Hierbij gaat het om gegevens over onder andere mestproductie, aantallen dieren, levering en transporten. Daarnaast is er overleg met het OM om te kijken of het vervolgingsbeleid intensiever kan worden.

Ketenanalyse om fraudeurs aan te pakken

Het is ook de bedoeling dat fraudeurs geen vergunningen en subsidies meer krijgen. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Criminaliteit (RIEC) doet een zogeheten ketenanalyse. Deze kan de provincie helpen bij dit voornemen.

Verder wil Brabant het digitale ondernemersdossier nieuw leven inblazen. Hierin kunnen veehouderijen op een efficiënte wijze laten zien dat zij voldoen aan regelgeving. Dit kan toezicht en handhaving verbeteren en biedt aanknopingspunten voor het ‘belonen’ van goed presterende veehouders.

Foto: Ronald Hissink

Foto: Ronald Hissink

In samenwerking met andere provincies zijn covergistingsinstallaties een speerpunt bij de handhaving. Uit onderzoek blijkt dat hier veel mis gaat, aldus Gedeputeerde Staten.

Er hoort ook stimulering bij. De provincie blijft bij het streven naar vergroting van de capaciteit van mestverwerking tot maximaal het Brabantse mestoverschot.

Beheer
WP Admin