2017: boerenprotest bij het provinciehuis in Brabant. Het veehouderijbeleid van de provincie ligt al sinds de presentatie onder vuur. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Boeren vangen bot in zaak tegen staleisen Brabant

Vier Brabantse boeren worden niet disproportioneel hard geraakt door het beleid van provincie Noord-Brabant om stallen eerder aan strengere emissie-normen te laten voldoen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten.

Het is in deze procedure de laatste uitspraak van de rechter, de boeren kunnen individueel er nog wel voor kiezen om in hoger beroep te gaan tegen het oordeel.

Eerder had de rechtbank al aangegeven dat de provincie Noord-Brabant de deadline voor stalaanpassingen in 2024 mag handhaven. De zaak was aangespannen door belangenbehartigers ZLTO en POV. Het ging de belangenorganisaties om het vervroegen van de datum waarop agrariërs verplicht zijn bestaande verouderde stalsystemen aan te passen. Daarnaast maakte de POV bezwaar tegen eisen aan de ontwikkeling van veehouderijen, onder meer als het gaat om geur en fijn stof.

Omstreden beleid al jaren onder vuur

Vorig jaar juli kwam er al een tussenuitspraak, waarin de rechter stelde dat Brabant niet alle veehouders over een kam mag scheren, door hen dezelfde strenge eisen op te leggen. Wel was de provincie gerechtigd om in zijn algemeenheid de eisen voor de uitstoot van stikstof door veehouderijbedrijven uit voorzorg aan te scherpen.

Dit besluit van de provincie Brabant komt uit 2017 en is vanaf dag 1 omstreden onder boeren. ZLTO is dan ook erg teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. In dit laatste deel van het proces was ZLTO geen partij meer, maar bood de belangenbehartiger de boeren nog wel ondersteuning. ZLTO blijft bij het standpunt dat Brabant beter de landelijke stikstofplannen over kan nemen, dan om met vervroegde deadlines te komen.

Duidelijkheid voor beleidsmakers en ondernemers

Op haar beurt is de provincie Noord-Brabant opgelucht: wat het overheidsorgaan betreft is er met de afronding van de zaak duidelijkheid gekomen, zowel voor de beleidsmakers als de ondernemers. “Gedeputeerde Staten hebben er vertrouwen in dat met een combinatie van maatregelen ervoor zowel natuur als landbouw tot goede resultaten geboekt kunnen worden, met zowel perspectief voor de agrarische sector als herstel van de natuur.”

De individuele boeren kregen na de eerdere uitspraak de gelegenheid om aan de rechter uit te leggen waarom de stikstofregels voor hun bedrijf tot disproportioneel hoge lasten zou leiden. In eerste instantie waren dit negen bedrijven, maar vijf hebben hun gegevens niet aangeleverd bij de rechtbank in Den Haag.

Over de overige concludeerde de rechtbank dus dat niet met voldoende concrete feiten is onderbouwd dat de noodzakelijke aanpassingen op het bedrijf tot een bijzondere, disproportionele individuele last leidt.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

  1. De Provincie en Gemeentes zijn met hun controlerende omgevingsdienst verantwoordelijk voor alle controles bij boeren maar ook bij industrie ,luchtvaart en zelfs bij hun eigen activiteiten ! Als de provincie dan extra strenge regels maakt voor boeren zonder bij de andere sectoren de vergunningen op orde te hebben is de provincie nalatig. Dit is zeker het geval, kijk maar naar de actie van FDF bij Jumbo. Dit is overigens nog maar het puntje van de ijsberg, De andere sectoren zijn nog niet eens in beeld.Dat betekent dus dat de provincie nalatig is en daarop aangeklaagd kan worden. Bovendien hebben de andere sectoren niet eens min 60% gereduceerd dus kun je ook zeggen dat de provincie onbehoorlijk bestuur pleegt. Dus aanpakken die hap!

  2. als mensen die op vakantie gaan zelf hun test op corona moeten betalen is het land te klein een boer een paar ton laten betalen voor iets waar ie zelf niks aan heeft is hier heel normaal echt een k u t land aan het worden hier

  3. dat de individuele boeren niet kunnen uitleggen waarom de stikstofregels niet tot hogere lasten leiden. hebben ze dan hun” huiswerk” niet goed gedaan????? en of is er weer met twee maten gemeten????? immers het feit dat buiten nederland zulke abnormale eisen( emissie normen) niet opgelegd worden is het meten met twee maten.

Beheer
WP Admin