Beregenen van aardappelen. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Boeren moeten waterpeil polders op niveau houden

Waterschap Zuiderzeeland vraagt boeren om het waterpeil in Flevoland in de gaten te houden.

Vanwege de droogte zijn ook boeren in de Flevopolder aan het beregenen, als het waterpeil daardoor te veel zakt, kunnen volgens het waterschap de oevers inzakken. Met negatieve gevolgen voor het onderwaterleven tot gevolg.

De Flevopolder ligt 3 tot 5 meter onder NAP, waardoor het oppervlaktewater snel afstroomt van oost naar west. Om dit te voorkomen zijn van er stuwen geplaatst. Het is taak aan ondernemers die water uit de lager gelegen delen – benedenstuws dus – gebruiken, het water op te pompen naar bovenstuws gelegen watergangen.

Beheer
WP Admin