Foto: Lex Salverda AkkerbouwNieuws

Boeren missen gewilde teelten op lijst wintergewassen

Het ministerie heeft een lijst gepubliceerd van wintergewassen die akkerbouwers op zand en löss mogen telen zonder te voldoen aan de verplichte inzaai van een vanggewas voor 1 oktober. Boeren vinden dat die lijst tekort schiet.

Het gaat om twee lijsten voor teelt op zand en löss die zijn toegestaan zijn in het mestbeleid dat vanaf 1 januari 2023, als het 7e actieprogramma nitraat (APN) ingaat. De ene lijst is vanggewassen, waar onder andere grassen en klavers en ook bijvoorbeeld gele mosterd op staat. Deze vanggewassen moeten uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn, zo staat opgeschreven in het nieuwe actieprogramma. De Commissie Deskundigen Mesttoffenwet (CDM) adviseert daarbij om op percelen waar niet voor 1 oktober, maar wel voor 1 november een vanggewas staat, te korten op de stikstofgebruiksruimte. De verplichte inzaai moet de uitspoeling van nitraat verminderen en telers te motiveren om dit tijdig te doen door te korten op de mestruimte.

Akkerbouwers en tuinders halen data niet

Akkerbouwers en tuinders die in de winter hun gewassen oogsten halen die data niet, ziet ook het ministerie van Landbouw. Dus is er een lijst met winterteelten opgesteld. Dit zijn ook gewassen die meer nutriënten opnemen in het najaar dan een vanggewas en weinig nutriënten achterlaten.

Gewassen als suikerbieten mogen dus wel langer blijven staan, net als verschillende groenten: zoals broccoli, verschillende koolsoorten, bloembollen, prei, poot- en tweedejaars plantuien. Boeren missen bijvoorbeeld de rode biet, winterzaaiuien en wintervlas.

‘Internetconsultatie’

De lijst is gepubliceerd door het ministerie als ‘internetconsultatie’, met de bedoeling dat belanghebbenden hun commentaar op de lijst kunnen geven.

Een filmpje van een Brabantse akkerbouwer die boos is dat er volgens haar te weinig gewassen op de lijst staat, is reden voor onrust op social media over de gewaslijst. “De lijst is niet compleet. Wij willen dat daar nog een aantal gewassen aan toegevoegd worden, bijvoorbeeld meer wintergewassen”, zegt Bart Kemp van de boerenorganisatie Agractie Nederland.

“Wij toetsen of het realistisch is, want je moet natuurlijk wel groente kunnen verbouwen. Bij sommige gewassen is het niet mogelijk om het eerder van het land af te halen. Je kunt je mais niet half rauw gaan oogsten”, vervolgt hij.

Ook Farmers Defence Force (FDF) stelt dat de lijst van LNV niet klopt. “Groentetelers komen hiermee hopeloos in de knel”, zegt voorman Mark van den Oever. FDF houdt maandagavond een ‘crisisberaad’ over de stikstofplannen van het kabinet. De gewassenlijst is dan volgens Van den Oever ook onderwerp van gesprek.

Reacties

  1. Het is heel simpel. Waterkwaliteitsdoelen worden niet gehaald, duimschroeven aangedraaid. Dit spel is al 30 jaar op de wagen en mais als groot gewas heeft altijd al onder het vergrootglas gelegen. Nu komen ook andere uitspoelingsgevoelige teelten in beeld. Krijgt de ene teelt meer ruimte, zal een ander meer worden gekort.

    1. Het is trouwens niet verplicht om uiterlijk 1 oktober te oogsten, er komt een korting op de gebruiksnorm voor het volgende seizoen als je later oogst dan 1 oktober. ( en vroeger dan 1 december voor biet)

Beheer
WP Admin