Foto: EPA AlgemeenNieuws

Boer in crisis mag meer staatssteun krijgen

EU-landen mogen in tijden van crisis landbouwbedrijven meer financiële steun geven zonder vooraf toestemming aan de Europese Commissie te vragen.

Dat meldt de Europese Commissie. Het toegestane maximumbedrag per bedrijf wordt vanaf half maart opgehoogd van € 15.000 naar € 20.000. Dit bedrag kan over 3 jaar verspreid worden per bedrijf.

Uitbraken dierziektes en faunaschade

In sommige gevallen is € 25.000 mogelijk. Bijvoorbeeld als het EU-land minder dan 50% van het budget voor een specifieke sector verbruikt heeft. De steun is alleen toegestaan bij crisis en in situaties waarin een snelle reactie van de overheid nodig is. Voorbeelden zijn uitbraken van dierziektes en faunaschade aangericht door niet-beschermde dieren zoals wilde zwijnen. “Door het maximale steunbedrag voor landbouwers te verhogen krijgen de nationale autoriteiten meer flexibiliteit en kunnen zij sneller en doeltreffender reageren om kwetsbare landbouwers te ondersteunen”, zegt EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan. “In bepaalde gevallen wordt het bedrag aan staatssteun dat aan individuele landbouwers mag worden verleend, met 66% verhoogd.”

Beheer
WP Admin