Premium
Koeien grazen kruidenmengsels in de regel goed af. Met beweiden is de afvoer ook beperkter dan met maaien waardoor het bodemleven daar beter op kan anticiperen. Er is dan meer balans tussen afvoer en aanvoer. - Foto: Hans Banus RundveeAchtergrond

Bodem speelt directe rol in samenstelling gewas

Reacties

  1. Tjonge jonge, hier staat echt veel ´klazien uit zalk’. Diverse verkopers van advies en zaden hersenspoelen de vatbare boeren. Neem gewoon gras monsters en laat die analyseren. Zit er meer in dan in gangbaar gras dan hoeven daar minder mineralen bij uit de zak. Weeg de opbrengst en bereken het verschil. Doe niet zo zweverig. Als verkopers stellen dat de voordelen niet direct te zien zijn en het zonder advies niet gaat lukken dan weet ik het wel.

Beheer
WP Admin