Foto: Mark Pasveer RundveeAchtergrond

Bleker: kalverprobleem is snel op te lossen

Vee & Logistiek wil samen met de melkvee- en kalversector zo snel mogelijk een einde maken aan het euthanaseren van te lichte kalveren. Onduidelijk is om hoeveel kalveren het gaat, zegt Henk Bleker.

Het is binnen de rundveesector een bekend gegeven dat te lichte kalveren moeilijk zijn te plaatsen bij de integraties. Dit leidt tot ongewenste situaties op de verzamelplaatsen. Naar verluidt gaat een deel van de te lichte nuchtere kalveren direct naar het slachthuis of wordt zelfs geëuthanaseerd. Tot op heden heeft de sector nog geen oplossing voor dit toch wel gênante probleem. Volgens Vee & Logistiek-voorzitter Henk Bleker is de periode van polderen voorbij en is het tijd voor een snelle oplossing.

Hoeveel kalveren worden er jaarlijks geëuthanaseerd omdat ze letterlijk te licht zijn bevonden?

“Dat weet tot op heden eigenlijk niemand precies. De reden voor het euthanaseren van kalveren wordt lang niet altijd geregistreerd. Duidelijk is dat niet alle nuchtere kalveren die van een veehouder naar een verzamelplaats gaan bij een integratie terecht komen. Uiteindelijk doet de omvang er ook niet toe. Het gebeurt soms en dus hebben we een probleem. Wij, en dan heb ik het over de melkveesector en de handel, moeten gewoon in staat zijn om elk gezond dier netjes af te leveren bij de kalversector.”

Gaat Vee & Logistiek inventariseren om hoeveel kalveren het gaat?

“Wij willen inderdaad samen met de melkveehouderij en kalversector gaan monitoren om hoeveel kalveren het gaat. Daarbij willen we meer inzicht krijgen in het hele traject. In de praktijk lijkt 80% van de probleemkalveren bij nog geen 20% van de melkveehouders vandaan te komen. Volgens mij moet een oplossing dan ook vooral gezocht worden in voldoende aandacht voor een kalf.”

De oplossing ligt dus bij de melkveehouders?

“Alle melkveehouders moeten tussen de oren krijgen dat het gewoon niet lukt om ieder kalf op 14 dagen van het erf te krijgen. Soms is het nodig een kalf 1 à 2 weken langer aan te houden om ze op het gewenste gewicht te krijgen. Dit kan gemakkelijk worden opgelost door samen met de veehandelaar te kijken welke kalveren wel en welke nog niet mee kunnen. Tegelijk moeten mesters in mijn ogen niet te moeilijk doen als er sporadisch een kalf van bijvoorbeeld net onder de 36 kilo tussen een koppel loopt. Als het kalf verder gezond en goed verzorgd is, lijkt enige souplesse van de kalverhouders me op z’n plaats.”

Waarom is er nog geen oplossing?

“Er is te lang gepolderd. Als een oplossing te lang op zich laat wachten loop je nu eenmaal het risico op een kleine dijkdoorbraak zoals de recente publicatie van Agrio. Het in het artikel genoemde aantal van 300 geëuthanaseerde kalveren in één week tijd klopt trouwens niet, maar dit soort publicaties zet wel druk op de zaak. Op dat soort momenten ben ik teleurgesteld dat we nog niet eerder tot een oplossing zijn gekomen. Als gezonde dieren het niet redden als gevolg van het systeem komt je ‘license to produce’ onder druk te staan. Gelukkig is er wel een oplossing in zicht. In maart hopen we meer te kunnen melden en willen we starten met een proef.”