Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Biohuis wil meer verplichte biomest in 2020

Het Biohuis wil in 2020 70% verplichte biomest aanbrengen in plaats van de huidige 65%.

Dit heeft het Biohuis aan Skal voorgesteld op basis van een onderzoeksproject over de biologische kringloop.

Nieuwe excretienormen

Half juli kwam het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met een voorstel voor nieuwe excretieforfaits. Dat voorstel is volgens Biohuis niet overlegd met betrokkenen. Biologische sectorverenigingen hebben een uitgebreide reactie opgesteld hierover. Biohuis vindt het niet verantwoord om op korte termijn grote onverwachte veranderingen door te voeren. Volgens Skal en biologische ondernemers is er meer ruimte nodig voor de overgang naar andere forfaits.

Biohuis bereidt ondertussen een project voor om de biologische kringloop verder te sluiten.

Beheer
WP Admin