Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Bestrijding aardappelopslag van groot belang

Doordat we bijna geen winter meer meemaken, is aardappelopslag in veel gewassen een plaag die vaak handmatig moet worden bestreden. Een veelgebruikte methode is de Selector of spuitjes die met vergelijkbare werking de aardappelplantjes individueel bestrijden met Roundup. Als er veel opslag voorkomt, wordt machinaal gewerkt. Opslag van aardappelen in een ander gewas is niet wenselijk en is ook een gevaar met het oog op uitbreiding van aardappelmoeheid.

Eelke Fokkema vervangt hier een versleten doek voor een nieuwe, die op een speciale manier door het tankje moet worden geschoven.

Maarten Burgmans uit Dronten heeft samen met zijn vrouw maatschap Schie Burgmans. Hij laat in zijn suikerbieten aardappelopslag bestrijden met een kappenspuit door Van Steen Loonwerk en Verhuur uit Bant (Fl.).

De kappen slepen licht over de grond om de rijen van de paden te isoleren. Met een spleetdop wordt elk pad zo veilig gespoten tegen de opslagplanten.

Als de aardappelplantjes ook maar met een blaadje uitsteken over het pad kunnen ze nog geraakt worden met Roundup. De dosering bedraagt 4 liter in 150 liter water per hectare. Door een zachte winter staat momenteel al 250 hectare op de planning.

Van Steen heeft zich gespecialiseerd in bestrijding van aardappelopslag in verschillende gewassen. "We hebben 2 bietenmachines, 2 voor uien en eentje voor de peenteelt", zegt Van Steen. "De multi-strike is een uitvinding van mijn vader. Steketee heeft deze geproduceerd en er later de multi-spray van gemaakt; een tunneltje over de rij met een dweil tussen de tunnels."

Dit is natuurlijk waar iedere boer voor gaat: weinig werk om het perceel vrij te krijgen van aardappelopslag.

Een alternatief systeem zien we bij maatschap Fokkema in Tollebeek (Fl.) met een Weevers-onkruidstrijker. Een licht werktuig met een afgeschermd doek (dweil). Deze gaat over de paden waar de opslag en eventueel onkruid door contact met de dweil met Roundup (25% bij donker en 12,5% bij zonnig weer) wordt bestreden.

Er zal nog genoeg aardappelopslag komen maar toch is het nog niet druk in de Noordoostpolder. Hier zijn we op het bedrijf van Wim Droog uit Marknesse waar vader Luuk in een halve dag door 4 hectare suikerbieten is gelopen, waar sporadisch een aardappelopslagplantje staat.

Droog senior is nog regelmatig op het bedrijf te vinden, om wat hand-en-spandiensten te verlenen, zoals het wegwerken van onkruidplanten.

Er wordt met zicht op een aanwijzer boven de rij gereden. De werkbreedte is 5 plus 2 halve paden aan de buitenkanten, vanwege de aansluitrijen.

Onder deze droge omstandigheden slijten de doeken meer. Ze moeten op tijd worden vervangen. De levensduur van een doek (dweil ) is gemiddeld 7 tot 8 hectare, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hier wordt het werk uitgevoerd door zzp'er Jan de Gorter voor loonwerker Van Steen. Het is van belang om de zaaisporen te volgen, zegt De Gorter. Hij gebruikt een witte aanwijsstaaf voor de spuit, om de exacte breedte langs de rijen te rijden.

Net als bij de kappenspuit zien we dat dit plantje geraakt gaat worden door de Roundup-oplossing. Bij Fokkema en Knook wordt ongeveer 18 hectare suikerbieten met de onkruidstrijker behandeld. Met dit weer is het goed uit te houden, maar het kan ook een koud klusje zijn.

Wat meer zorgen baart, is de tweewassigheid in de suikerbieten. Alles is wel opgekomen, maar door droge omstandigheden rond het zaaien (18 april) is niet alles gelijk gaan kiemen.

Dit is het beeld over het gehele perceel: plantjes die beginnen met het eerste echte blaadje en plantjes die nog in het beginstadium zijn.

Het nieuwe doek laat zien dat de vloeistof langzaam indringt en het doek doordrenkt raakt met de Roundup-oplossing.

Op dit perceel kost het weinig moeite om aardappelopslag te lijf te gaan. Met een tweede keer erdoor is dit perceel goed in de hand te houden, verwacht Meijer.

Meijer is niet zo tevreden over de stand van de uien, deze is tweewassig. Er is voor dit perceel geen beregening toegepast, wat misschien wel nodig was. Van de 3 percelen met totaal 10,5 hectare is 1 perceel van 5 hectare 2 keer beregend. Dat beregende perceel laat een egalere opkomst zien.

We moeten goed kijken om de rij te kunnen zien. "Ze staan er niet fris op", zegt Droog. Het abrupte verbod op neonicotinoïden in de bietenpercelen laat ook hier duidelijk sporen na. Er is al een keer tegen luis gespoten.

Voor elke gang worden de tankjes, waar de doeken aan zitten, gevuld met de Roundup-oplossing voor 1 werkgang. Het is een dosering die te hoog zou worden met de kranen open. Indien nodig kunnen de rijen ook worden dichtgezet.

Arno Meijer uit Ens (Fl.) bestrijdt in 2 hectare Hysky-zaaiuien aardappelopslag. Dat doet hij met een Selectorspuitje. Deze uien zijn op 15 april gezaaid. - Foto's: Sytze Bakker

Beheer
WP Admin