Beperking zit in fosfaat - Foto: Henk Riswick AkkerbouwOpinie

‘Beperking zit in fosfaat’

De graanoogst staat voor de deur. De afweging is of het tarwestro wel of niet moet worden verkocht, of dat het beter is het stro op het land te laten.

Het beste voor uw grond is om het stro te verhakselen. Naast de organisch stof houdt u ook 60 kilo kali extra per hectare op uw perceel. Bij beperkte stikstofruimte (stro verteren kost stikstof) is stro verkopen bij een goede prijs een optie. U ziet hier de beperking van productie door de opgelegde normen. Maar het kan nog erger worden. In diverse media is al gesproken over het nog te verschijnen boek van Frans Aarts, onderzoeker bij Wageningen UR, over de analyse van het landbouwsysteem. Uit voorpublicaties blijkt dat er wijze lessen over het behouden van een gezonde bodem in staan.

Het is iedereen bekend, met de oogst onttrek je voedingsstoffen aan de akker. Het tekort aan voedingstoffen moet worden aangevuld. Gebeurt dat niet, dan raakt de grond uitgeput en de opbrengsten zullen daaronder gaan lijden.

Stikstof is een van de belangrijkste meststoffen, maar wat betreft de productie, niet de beperkende factor. Stikstof is meer dan voldoende aanwezig in de lucht en kan via diverse chemische processen of via planten eruit worden gehaald en worden omgezet tot bruikbare stikstof.

Dalende fosfaatgehaltes

De beperking zit in fosfaat. Fosfaat kun je niet maken of uit de lucht halen. Dat moet ergens vandaan komen. Door de huidige regelgeving en normen dalen de fosfaatgehaltes in de grond. Eenvoudigweg omdat er te weinig wordt aangevoerd. Bij hoge fosfaatgehaltes in de grond is dat de eerste jaren geen probleem. Maar op de lagere termijn wel, en gaan opbrengsten er onder leiden. Er is op dit moment een grote hype aan de gang om met allerlei bodemverbeteraars en bacteriën en schimmels het fosfaatprobleem op te lossen.

Aarts stelt dat dit niet de oplossing is. Immers al deze bodemverbeteraars, bacteriën en schimmels voeren geen fosfaat aan. Ze maken het aanwezig fosfaat mogelijk makkelijker beschikbaar voor de plant. Maar wat wordt afgevoerd bij de oogst komt met deze middelen niet terug, meer cosmetica dus dan een echte oplossing.

Betere samenwerking en uitwisseling van mest

Een van de oplossingen is betere samenwerking en uitwisseling van mest tussen veehouders en akkerbouwers. Mest niet exporteren of verbranden, maar afzetten bij akkerbouwers. Daar ligt de oplossing voor de kortere termijn.

Echter ook voor het maken van veevoer wordt veel fosfaat geïmporteerd. We roven dus het fosfaat weg uit andere werelddelen. Op de langere termijn geen houdbare situatie. Fosfaat is geen element wat verdwijnt, het gaat ergens naartoe. Uiteindelijk gaat het naar zee. Daar ligt de grote voorraad fosfaat. Willen we overwinnen, dan moeten we ernaartoe om het fosfaat uit de zee te winnen en hergebruiken.

Fosfaat uit de zee halen

Wie de wereldfosfaatvoorraad in handen heeft, heeft een belangrijke sleutel in handen voor de wereldvoedselproductie. Als Nederland zijn positie als belangrijke voedselproducent wil behouden, dan moeten we toe naar het fosfaat uit de zee halen. Dan ligt er een grote toekomst voor de landbouw binnen handbereik en kunnen de huidige, te beperkte, normen worden aangepast.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin