RundveeNieuws

Beloning voor duurzaamheid en weidegang

Amersfoort – Het vernieuwde kwaliteitsprogramma Foqus planet van FrieslandCampina steekt zwaar in op verbetering van duurzaamheid. Melkveehouders krijgen €1 voor weidegang en er komt een puntensysteem waarbij de beter scorende veehouder meer geld terugkrijgt dan hij inlegt. Dat blijkt uit de uitleg van Piet Boer, voorzitter zuivelcoöperatie FrieslandCampina en Thom Albers, directeur Coöperatiezaken FrieslandCampina.

De weidegangpremie komt op €1 per 100 kilo melk en deelweidegang wordt beloond met 46 cent per 100 kilo melk. Nieuw is dat voor elke 100 kilo melk een heffing komt van 35 cent om deze verhoging van de weidegang premie te kunnen betalen. Niet-weiders betalen dus mee aan de weidegangpremie.

Ook duurzaamheid zal per 2015 worden beloond. Via objectieve meetmethodiek wordt de verbetering vastgesteld van diergezondheid, dierwelzijn, biodiversiteit, milieu en klimaat. Indicatoren daarvoor zijn levensduur, celgetal, IBR en BVD-status, natuur en landschap en Energie in kilojoule per kilo melk. Levensduur is gekoppeld aan gemiddelde leeftijd van de koeien bij afvoer voor slacht. De status BVD en IBR is verdeeld in onbekend, onverdacht en vrij. Het celgetal is een maat voor de uiergezondheid en bij lager celgetal volgt waardering van meer punten.

De beloning voor de verschillende duurzaamheidsprestaties komt uit inhouding van melkgeld. Over alle melk wordt 25 cent per 100 kilo melk ingehouden. Dat levert een bedrag op van circa €24 miljoen. De veehouder die gemiddeld presteert, beurt deze 25 cent ongeveer terug. Wie bovengemiddeld presteert krijgt meer terug dan hij inlegt en wie minder presteert krijgt minder terug. Aan het eind van het jaar zal de balans worden opgemaakt waarbij er in een keer saldering plaatsvind.

De onderneming wordt strikter als het gaat om voldoen aan de basiseisen voor melk, voer en koe. Het systeem van klassen wordt verlaten. Melk is per 1 januari ‘goed’ of ‘niet goed’. In geval van ‘niet goed’ heeft de veehouder vier weken tijd om te herstellen. Zo niet, dan volgt  melkweigering. In veel gevallen is nu nog een langere periode herstelactie toegestaan.

De ontwikkeling van het vernieuwde Foqus planet is al in begin van dit jaar gestart. Het programma wordt overkoepelend voor leden in Nederland, Duitsland en België. Eind augustus zijn de districtsraadsleden geïnformeerd en dit najaar wordt het voorstel aan de leden voorgelegd.

Beheer
WP Admin