Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Begin maart nog peen rooien

Terwijl de eerste peen alweer gezaaid is rooit loonbedrijf Dekker-Haartsen nog een perceel peen voor akkerbouwer Dannie de Putter in Biervliet (Zld.).

Het is tijd dat de peen gerooid wordt, door het zachte weer begint die weer flink uit te lopen. Voor peen is de beste bewaring in de grond. Er zijn ook telers die de peen in het najaar met stro afdekken om het gewas tegen vorst te beschermen.

De peen gaat in containers naar verwerkingsbedrijf Rijko in Helmond. Een volle container staat klaar om per vrachtauto afgevoerd te worden. De lege container wordt opgeladen om bij de rooier in het veld te worden geplaatst.

Het eerste zaaiwerk is alweer gebeurd maar er is nog steeds rooiwerk van gewassen uit het vorige seizoen. Loonbedrijf Dekker-Haartsen rooit Imperator peen voor teler Dannie de Putter uit het Zeeuws-Vlaamse Biervliet. - Foto's: Anton Dingemanse

Zo te zien valt er weinig aan te merken aan de peen op de zeefmat. De Putter verzorgt de gehele teelt zelf inclusief ruggen opzetten en zaaien.

Een paar dagen eerder zaaide loonbedrijf Waverijn uit Philippine op het naast liggend perceel alweer peen voor het volgende seizoen.

Ivo Haartsen houdt via schermen en direct zicht het losproces in de gaten.

De bunker is weer vol en wordt in de container leeg gedraaid.

Een doorkijk langs zeef-en opvoerbanden en egelmat. Op de achtergrond de container op het land.

Zo te zien blijft er nog voldoende snackpeen over. De grotere maten zijn bestemd voor de industrie.

De aanhangende grond laat zich goed weg zeven. De dunste peen valt door de zeefmat. Deze heeft het verwerkingsbedrijf graag als snackpeen.

Het zicht vanuit de cabine op het rooiwerk. Achter de loofklapper zijn roterende messen geplaatst die de koppen verwijderen waarna de peen wordt opgerooid.

Dit perceel zou in januari al gerooid worden maar doordat een vorstperiode optrad kregen vorstgevoeliger percelen voorrang. Dit perceel liep pleksgewijs lichte vorstschade op. Daarom worden de koppen er tijdens het rooien af gesneden en wordt met aardappelrooier gerooid.

Beheer
WP Admin