<em>Foto: Ronald Hissink</em> AlgemeenNieuws

Bedrijven betalen €75 miljoen aan NVWA-keuringen

NVWA-tarieven stijgen, maar hoe zit dat in elkaar? In totaal ontvangt de NVWA €75 miljoen aan keuringsgelden per jaar, met de actuele keuringstarieven. Een flink deel van die kosten komt voor rekening van veebedrijven.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwacht met het doorberekenen van de tarieven voor exportkeuring, aanvullende controles en afgifte van certificaten voor levende dieren ongeveer €13 miljoen binnen te halen. Voor toezicht- en keuring van vlees rekent de NVWA in totaal ruim €36 miljoen, voor de inspectie bij invoer ruim €12 miljoen, voor plantaardige inspecties €1,3 miljoen en voor overige inspecties en toezicht nog ongeveer €8 miljoen. Inclusief bijdragen door levensmiddelenbedrijven en horeca gaat het in totaal om een bedrag van om en nabij €75 miljoen. In veel andere landen worden keuringskosten grotendeels door de overheid betaald.

Dat blijkt uit de onderbouwing de NVWA geeft bij de tarieven die per 1 mei zijn ingegaan. De tarieven zijn ten opzichte van 2015 met enkele procenten gestegen.

Verbolgen reacties op aangepaste tarieven

Tegen de aangepaste tarieven is zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de Tweede Kamer kritiek. LTO Nederland en de NVV hebben verbolgen gereageerd op de aangepaste tarieven. Zij constateren een stijging van de tarieven met 12% in de afgelopen jaren, nog los van de nieuw ingevoerde kosten voor aanvullende inspecties en controles.

Dierenwelzijns- en gezondheidsregels

LTO Nederland verwijst naar een onderzoek van de Raad van State, waartoe de Tweede Kamer heeft opgeroepen in een motie van CDA, SGP en Christenunie. Het parlement heeft de Raad van State gevraagd na te gaan of de doorberekening van de NVWA-kosten wel in de pas loopt met de uitgangspunten van het kabinet en met de wettelijke regels die daarvoor zijn.

Nieuw in de per 1 mei ingegane tarieven zijn de rekeningen voor aanvullende controles, die betrekking hebben op het gebruik van diergeneesmiddelen, naleving van dierenwelzijns- en diergezondheidsregels. De aanvullende controle wordt uitgevoerd als bij voorbeeld aan de slachtlijn sporen van diergeneesmiddelen worden aangetroffen, of als het voedselketeninformatieformulier dat een slachtdier begeleidt niet correct is ingevuld.

Starttarief aanvullende controles veebedrijven: €106

De extra kosten voor aanvullende controles bij veehouders die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitvoert beginnen met een starttarief van €106,13. Daarbovenop komt een kwartiertarief voor inspectiewerkzaamheden van €40,21 en vervolgens rekent de NVWA administratiekosten van (gemiddeld) €31,83 per uur.

Voor een aanvullende controle van een vier uur kunnen de kosten voor de veehouder uitkomen op €940,47. De NVWA kon maandag de juistheid van deze berekening niet bevestigen. Als bij de aanvullende controle komt vast te staan dat de veehouder geen blaam treft, wordt er geen rekening gestuurd.

Staatssecretaris Martijn van Dam zegt dat veehouders die de regels voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid naleven aanvullende controles voorkomen. Bij overtreding van de regels zijn aanvullende controles nodig, waarvoor de veehouder sinds 1 mei moet betalen.

Herinspectie voor rekening veehouder

Aanvullende controles zijn niet alleen nodig om geconstateerde overtredingen op het bedrijf te verifiëren. Ook herinspecties die worden uitgevoerd om na te gaan of de veehouder zijn leven gebeterd heeft, komen voor rekening van de veehouder.

Beheer
WP Admin