Over deze partner

- Susp

Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland

is opgericht in 1949 in Bergen (N.-H.). Sinds 2011 is SUSP een zelfstandig onderdeel van het agrarisch opleidingscentrum Clusius College. Via partnerorganisaties ontvangt SUSP aanmeldingen van buitenlandse studenten en recent afgestudeerden van een agrarische onderwijsinstellingen die een praktijkstage of werkervaringsperiode in Nederland willen doorlopen. Voor Nederlandse studenten en jonge werkenden organiseert SUSP in samenwerking met de buitenlandse partners stages en werk in het buitenland. Met name Canada en de Verenigde Staten van Amerika zijn geliefde bestemmingen. Andere bestemmingen zijn ook goed mogelijk. Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige tewerkstellingsvergunning (en soms een visum) als zij of uit een niet EU-land naar Nederland komen of naar een niet EU-land gaan. SUSP heeft de benodigde specifieke kennis in huis om dit te organiseren. Zowel deelnemers als bedrijven wordt de zorg uit handen genomen door middel van selectie en intake van deelnemers, contacten met buitenlandse onderwijsinstellingen en partners, aanvragen werkvergunning, inreisvisum, verzekering, begeleiding van de deelnemers, begeleiding aan de stagebedrijven, vervullen vangnet functie (denk aan hulp bij problemen). SUSP streeft ernaar om elke stagiair en elk stagebedrijf een goede buitenlandervaring te laten beleven. Lees meer informatie op de website. * SUSP levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Beheer
WP Admin