Foto: ANP AlgemeenNieuws

Areaal erfpacht toegenomen in 2022

Het areaal erfpacht is in 2022 met 3,7% gegroeid, terwijl het areaal landbouwgrond in eigendom met 0,4% daalde en het areaal pachtgrond met 0,2% afnam.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het areaal erfpacht ligt daarmee voor het eerst sinds 2008 boven de 50.000 hectare, namelijk 50.630 hectare.

Het overgrote deel van het areaal landbouwgrond, 58%, was in 2022 in eigendom van agrariërs. Het gaat om 1.034.447 hectare. Het totale areaal landbouwgrond werd in 2022 kleiner (0,4%) en telt nu nog 1,79 miljoen hectare. Afgelopen tien jaar nam het areaal landbouwgrond met 2,1% af.

Iets meer teeltpacht

25% van de grond (452.878 hectare) wordt gepacht, waarvan 13% reguliere pacht en 2% teeltpacht. Het areaal reguliere pacht nam in 2022 met 2,3% af naar 236.429 hectare, terwijl de teeltpacht iets toenam ten opzichte van 2021. Met 28.634 hectare is het areaal teeltpacht in tien jaar tijd ongeveer verdubbeld.

Het areaal geliberaliseerde pacht, langer dan 6 jaar, nam vorig jaar met 3% toe naar 15.835 hectare. Dat is 1% van het totale areaal. Meerjarige geliberaliseerde pacht is in tien jaar tijd verviervoudigd.

Areaal geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar verdrievoudigd

Het areaal geliberaliseerde pacht korter dan 6 jaar is met 165.219 hectare tien keer zo groot als het areaal geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar. Dit areaal nam in 2022 met 2,5% toe. Sinds 2012 is het areaal geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar verdrievoudigd.

In Groningen is 71% van het landbouwareaal in eigendom, in Limburg ligt dit percentage met 44% het laagst. Ook in Noord-Holland en Flevoland is meer dan de helft van de landbouwgrond niet in eigendom van de boer.

Reacties

  1. Op grond kun je niet afschrijven en dat is fiscaal jammer maar op erfpacht wel. Zou je hier een fiscaal plannetje voor kunnen bedenken?
    Je landbouw BV koopt 10 ha grond voor 800.000 euro en die geeft die in erfpacht (40 jaar) uit aan jou prive. De canon is 20.000 euro per jaar. Na een paar jaar verkoop je je erfpachtrecht aan je BV voor 750.000 euro. Die 7,5 ton zijn aftrekbare kosten voor de BV alsmede de rentekosten van die 8 ton en de canon van 20.000 per jaar. Als die voordelen van afschrijvingen, rentekosten en de canon voor de BV hoger zijn dan de belasting over de prive ontvangen 7,5 ton, is het een mooie deal. Wat vinden jullie hier van?

Beheer
WP Admin