Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Antistoffen tegen Schmallenberg verdrievoudigd

Het aantal rundveebedrijven met dieren die antistoffen tegen het Schmallenbergvirus bij zich dragen, was in 2017 3 maal zo hoog als in 2015. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren.

In het najaar van 2017 is de prevalentie van het Schmallenbergvirus op melkvee- en zoogkoeienbedrijven opnieuw vastgesteld. Daartoe zijn in totaal 423 melkveebedrijven en 148 zoogkoeienbedrijven via een steekproef onderzocht. Van deze bedrijven had 18% van de melkveebedrijven en 43% van de zoogkoeienbedrijven een indicatie voor circulatie van het Schmallenbergvirus. Omdat er ook antistoffen zijn gevonden bij dieren geboren in 2017, maar ouder dan 8 maanden tijdens de monstername, is te concluderen dat het virus in 2017 heeft gecirculeerd.

De gevonden percentages zijn 3 maal zo hoog als de percentages die gevonden werden in 2015.

Beheer
WP Admin