AlgemeenNieuws

Alle vanggewassen onder voorwaarden toegestaan als EFA

Den Haag – Vanggewassen kunnen ook zonder teelt van vezelgewassen meetellen voor de verplichte Ecologische Aandachtsgebieden (EFA). Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In het kader van vergroening moeten akkerbouwers 5 procent van hun areaal invullen als EFA. Hierbij is de teelt van een vanggewas toegestaan als generieke vergroeningsmaatregel, mits eerst vlas of hennep wordt geteeld. Vanggewassen worden niet generiek toegestaan, omdat hiervan al enkele honderdduizenden hectares wordt geteeld, waardoor er geen winst zou worden geboekt op het gebied van biodiversiteit. In het equivalente akkerbouw-randenpakket moet de EFA-verplichting voor 30 procent worden ingericht met een beheerde akkerrand. De overige 70 procent van de EFA-verplichting mag worden ingevuld met aangrenzende sloten, eiwitgewassen, alle vanggewassen zonder beperkingen of landschapselementen waarvoor een agrarisch-natuurbeheercontract is afgesloten.

“Voor dit pakket hoeft de facto niet meer dan 1 procent van de grond uit productie te worden genomen”, schrijft Dijksma. Als voorbeeld geeft ze een bedrijf van 100 hectare bouwland, waarbij de EFA-verplichting kan worden ingevuld met 1 hectare beheerde akkerrand en 12 hectare vanggewas. “Met deze keuze benut ik de kansen voor vergroening optimaal door een minimaal productieverlies te koppelen aan winst voor de biodiversiteit. Een striktere invulling zou leiden tot onnodig productieverlies”, vindt Dijksma.