Elk alarmsysteem moet voorzien zijn van een overzicht waarop meldingen en systeemtesten bij worden gehouden. - Foto: Joris Telders VarkenshouderijNieuws

Alarmsysteem updaten en maandelijks testen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat het maandelijks testen van alarm en noodstroomaggregaat verplichten. Niet alle alarmsystemen op ventilatie voldoen aan de nieuwe regels.

In de aanpak van stalbranden en eventuele verstikking van dieren bij uitval van het ventilatiesysteem, heeft het ministerie van LNV eisen opgesteld voor alarmsystemen. Een dergelijk alarmsysteem is vaak al verplicht vanuit verzekeringen en is ook opgenomen in de IKB- en Beter Leven-voorwaarden. Op 1 juli gingen nieuwe regels in.

Hierdoor moet een bedrijf niet alleen over een goed werkend alarmsysteem op de ventilatie beschikken, maar ook over een alarmplan. Daarbij geldt nog een overgangstermijn tot 1 januari 2024, waarin eventuele gebreken opgelost kunnen worden en een alarmplan opgesteld kan worden. Daarna treedt de NVWA bij controles handhavend op. Bij het niet voldoen aan de regels volgt direct een boete van € 1.500.

Niet alle systemen up-to-date

De nieuwe eisen van het alarmsysteem verplichten twee telefoonverbindingen waarover gealarmeerd kan worden. Op die manier is er altijd een back-uplijn, als een van de twee verbindingen niet werkt. Een akoestisch alarm valt daar niet onder. Bij het wegvallen van de telefoonverbinding moet de varkenshouder direct bericht ontvangen.

Dit geldt ook voor het uitvallen van de netspanning, daarvoor dient het systeem uitgevoerd te zijn met een eigen accu. Ondanks dat alle bedrijven voorzien zijn van een alarmsysteem voldoet niet elk bedrijf aan deze nieuwe eisen, waarschuwt Edwin Keijsers van Keijsers Martens Elektro-en Installatietechniek: “Er zijn nog altijd bedrijven met een eenlijnige analoge verbinding. Dat moet minimaal een tweelijnige verbinding zijn, zodat er altijd een back-up is.”

Installateurs en leveranciers van alarmsystemen gaan het komende half jaar klanten met een verouderd systeem benaderen om dit tijdig te vervangen.

Vervangende systemen leverbaar

Leverancier van alarmsystemen Adésys houdt in ieder geval rekening met extra aanvragen voor nieuwere types alarmmelders. Het bedrijf heeft meerdere Octalarm-systemen op de markt. Deze systemen zijn vaak toegepast in de pluimveehouderij. Daarvan voldoet de oudere Octalarm-T serie niet meer aan de huidige eisen.

Ook de nog veel toegepaste Octalarm-IP zal op den duur vervangen moeten worden. “De IP geeft alarm via een vaste lijn en gsm. Op zich voldoende, maar de gsm-lijn loopt via 2G en 3G. Dat wordt vanaf april 2025 niet meer ondersteund door telecomnetwerken”, legt Danny Broeshart, accountmanager bij Adésys uit. De Octalarm-Touch en Touch Pro voldoen wel aan de nieuwe eisen.

Voor het vernieuwen van een alarmsysteem moet volgens Keijsers gerekend worden met bedragen vanaf € 2.500. De nieuwste type melders hebben standaard acht ingangen voor meldingen en zijn zo nodig uit te breiden naar 24 ingangen. Op die manier kunnen alle elektrische installaties in een bedrijf op dezelfde melder binnenkomen.

Noodstroom maandelijks testen

Een tweede eis die de overheid aanscherpt is het testen en bedrijfsklaar zijn van noodstroomvoorzieningen. Door onder andere IKB en Beter Leven heeft elk bedrijf wel een noodstroomaggregaat. Dit kan een trekker aangedreven aggregaat zijn of een zelfstandig werkend aggregaat.

Ook voor de noodstroomvoorziening geldt dat maandelijks testen verplicht is vanaf 1 juli 2024. Het testen gebeurt onder belasting. Laat een aggregaat synchroon met het net meedraaien, zodat het zeker is dat deze het doet. Haal vervolgens de netstroom eraf en laat het aggregaat de stroomvoorziening overnemen.

Keuringscontract bewaren

Verder is het met een vast, gesloten systeem verplicht om dit elke twee jaar te laten keuren volgens Scope 4. Bewaar het keuringscontract in dezelfde map als je testgegevens. Bij controle moet je dat ook laten zien.

Bij een noodstroomaggregaat is het afsluiten van een onderhouds- en back-up contract aan te bevelen. Als een aggegaat kapot is, volgt zo snel mogelijk een reparatie.

Beheer
WP Admin